Mer om: Helsingborg

  • 4:50

    "Helsingborg är en självsäker stad"

    I Helsingborg finns de allra flesta jobben inom den privata sektorn. Entreprenören Karsten Deppert är involverad i Mindpark, en kreativ plats där nya företag skapas och gamla kan utvecklas.