Mer om: Hans T:son Söderström

  • ”Demokratin är hotad”

    ”Demokratin är hotad”

    Åtstramningspaketen för att rädda euron skapar en ohållbar situation med massarbetslöshet och katastrofala tillväxtsiffror. Den slutsatsen dras i en ny bok, skriven av en rad namnkunniga nationalekonomer.

Senaste nytt från EFN: