Mer om: Greater Copenhagen

  • Stockholm snor danska bolag

    Stockholm snor danska bolag

    Börsklockan slår för första gången i Malmö. Finansmarknaderna på båda sidor av sundet har samlats för att diskutera framtid och möjligheter. Öresundsregionens samarbete och gemensamma...

  • Så blir Skåne en del av Köpenhamn

    Så blir Skåne en del av Köpenhamn

    Danskarna anser att namnet "Öresund" är ett hopplöst marknadsföringsnamn på den internationella arenan och har därför nu på egen hand lanserat ett förslag som gör Skåne till en del av Köpenhamn.

Senaste nytt från EFN: