Mer om: Fonder

  • Så påverkar valutan dina fonder6:36

    Så påverkar valutan dina fonder

    Svenska fondsparare som investerat i tillväxtfonder har kunnat ta del av tillväxten i länder som Kina, Ryssland och Brasilien. Men detta är länder som just nu tampas med stora ekonomiska svårigheter och valutaproblem. Vad händer med dina besparingar om valutorna dippar? Kaj Kärki, placeringsexpert på Handelsbanken, förklarar hur det hänger ihop.