Mer om: Flyktingkrisen

 • Ingves:

  Ingves: "Flyktingströmmen stor möjlighet för Sverige"

  Den stora flyktingströmmen till Sverige är en möjlighet som vi måste anstränga oss för att dra nytta av. Det säger riksbankschef Stefan Ingves. Svensk befolkning åldras väldigt snabbt och de flesta människor som kommer hit är unga och kommer vara yrkesverksamma i många år.

 • Kostnad eller investering?

  Kostnad eller investering? Het debatt om flyktingmottagande

  Flyktingströmmarna tilltar och det medför direkt kostnader. Men hur ska dessa kostnader finansieras och vad blir resultatet på lång sikt? Detta diskuteras i Nyhetsrummet av Jon Åsberg, chefredaktör på Affärsvärlden, Annika Creutzer, privatekonom och Tino Sanandaji, nationalekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

 • "Stora flyktingströmmar har alltid ökat det svenska välståndet"

  På onsdag får vi två viktiga besked. Riksbanken fattar beslut om räntorna och Riksgälden kommer med besked om statens lånebehov. Samtidigt visar Migrationsverkets prognos att flyktingmottagandet kommer att kosta mer än dubbelt så mycket som regeringen budgeterat för. Frågan är hur det ska betalas och om det verkligen bara medför kostnader.

 • "Sänkta lägstalöner ingen lösning på flyktingkrisen"

  Dagens tema i Nyhetsrummet är de stora flyktingströmmarna och dess ekonomiska följder. Kommer den stora invandringen bli en bra affär för Sverige eller inte? Gäster: Roger Josefsson, chefekonom Danske Bank och Sandro Scocco, chefekonom Arena Idé.