Mer om: Energi

 • Den billigaste och bästa värmen för ditt hus

  Den billigaste och bästa värmen för ditt hus

  Bergvärme, Luft/vatten-värmepump, pellets eller ved? Alternativen är många och den billigaste och bästa varianten för just dig varierar beroende på huset du bor i. Din...

 • Sopor är lönsamt

  Sopor är lönsamt

  Sverige är bäst i Europa på att återvinna sopor och för energibolagen har avfall blivit en lönsam affär. Ett skäl är att de tar betalt av hushållen från två håll.

 • Ukraina och energin

  Ukraina och energin

  EFN:s Charlotte Stjerngren frågar ut den tyska ekonomen Caio Koch-Weser om utmaningarna som Europa står inför när det gäller energiförsörjningen.

 • Nya riskfyllda energikällor utvinns

  Nya riskfyllda energikällor utvinns

  De senaste åren har det talats mycket om skiffergas när det gäller framtiden inom energiförsörjning. Men de höga kostnaderna för att utvinna gasen har gjort att fler nu börjat snegla på att i stället ta upp metanhaltig is, så kallad metanhydrat, ur havsbotten - men även här är riskerna är stora.