Mer om: Energi

 • Batteriernas framtid präglas av tillväxten7:07

  Batteriernas framtid präglas av tillväxten

  Batterier och energilagringsteknik utvecklas snabbt och möjligheterna verkar oändliga. Batteriuppfinnaren Christina Lampe Önnerud har varit med och skapat en ny typ av modulbatteri med storskalig kapacitet.

 • Högre energiskatt bekostar framtidens energi1:25

  Högre energiskatt bekostar framtidens energi

  Kraftsamling för framtidens energi. Det är namnet på ett betänkande från Energikommissionen till energiminister Ibrahim Baylan. Men vad innebär det? Hur ska framtidens energiförsörjning se ut?

 • Den billigaste och bästa värmen för ditt hus

  Den billigaste och bästa värmen för ditt hus

  Bergvärme, Luft/vatten-värmepump, pellets eller ved? Alternativen är många och den billigaste och bästa varianten för just dig varierar beroende på huset du bor i. Din...

 • Sopor är lönsamt

  Sopor är lönsamt

  Sverige är bäst i Europa på att återvinna sopor och för energibolagen har avfall blivit en lönsam affär. Ett skäl är att de tar betalt av hushållen från två håll.

 • Ukraina och energin

  Ukraina och energin

  EFN:s Charlotte Stjerngren frågar ut den tyska ekonomen Caio Koch-Weser om utmaningarna som Europa står inför när det gäller energiförsörjningen.

 • Nya riskfyllda energikällor utvinns

  Nya riskfyllda energikällor utvinns

  De senaste åren har det talats mycket om skiffergas när det gäller framtiden inom energiförsörjning. Men de höga kostnaderna för att utvinna gasen har gjort att fler nu börjat snegla på att i stället ta upp metanhaltig is, så kallad metanhydrat, ur havsbotten - men även här är riskerna är stora.

 • Skiffergas slår ut vindkraft

  Skiffergas slår ut vindkraft

  Satsningarna på förnybar energi har den senáste tiden slagits ut av ökad satsning på naturgas och skiffergas. Detta mycket tack vare sjunkande gaspriser.

 • Sopor = big business

  Sopor = big business

  Sopor har blivit big business för energibolagen som tjänar pengar från flera olika håll på hushållens sopor. Ulf Wikström från Fortum gästar studion.