Mer om: Embracer

  • ”Embracer har en bra förvärvshistoria”11:14

    ”Embracer har en bra förvärvshistoria”

    Embracer Group (tidigare THQ) föll kraftigt förra veckan efter en negativ analys och Stillfront stiger efter dagens rapport. Kristoffer Lindström från Redeye kommenterar.

  • Både börs och kakao allt dyrare15:22

    Både börs och kakao allt dyrare

    Denna Alla helgons afton utspelar sig Börslunch i två akter. I första akten bjuder Alexandra Barganowski från Nordea på aktietips. I den andra blir det makroekonomi med Marcus Tengvall från Söderberg & Partners.