Mer om: Ekomat

  • Dyr ekomat ratas

    Dyr ekomat ratas

    I takt med att det säljs allt mer ekologiska varor ökar utbudet. Men prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella varor är fortfarande stor.

Senaste nytt från EFN: