Mer om: E-krona

  • ”Det centralbankerna erbjuder är riktiga pengar”24:53

    ”Det centralbankerna erbjuder är riktiga pengar”

    Hur ska Riksbanken anpassa sig till en digital värld där användandet av kontanter minskar drastiskt? Ett spår banken själva utreder är en e-krona. Katrine Marçal diskuterar med vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Senaste nytt från EFN: