Mer om: E-böcker

  • Öppning för lägre moms på e-publikationer0:54

    Öppning för lägre moms på e-publikationer

    Under ett möte i Luxemburg kom EU:s finansministrar överens om att tillåta en sänkning av momsen på digitala publikationer. I dag är momsen i Sverige 25 procent på digitalt, medan fysiska böcker har en moms på 6 procent.

  • Fler handlar e-böcker illegalt

    Fler handlar e-böcker illegalt

    Marknaden för e-böcker växer i Sverige. Men ungefär hälften av de som laddar ner böcker gör det illegalt. Ett stort problem enligt Pia Janné Nyberg, på Svenska Förläggareföreningen

Senaste nytt från EFN: