Mer om: Deflation

 • Så farligt är deflationsspöket

  Så farligt är deflationsspöket

  Det är nollräntor eller minusräntor i stora delar av västvärlden. En viktig förklaring är förstås den låga inflationen. Risken för deflation ses som ett allvarligt hot mot ekonomierna. Men är det verkligen det? Dagens gäster i Nyhetsrummet är Villy Bergström, docent och fd vice riksbankschef samt EFN:s Per Lindvall.

 • Därför är inflation viktig

  Därför är inflation viktig

  Riksbankens inflationsmål på två procent har inte uppfyllts på lång tid. Lena Fahlén, chefsekonom på Handelsbanken Fonder, menar att detta är ett problem då en fast inflationsnivå är grunden för prissättning och löneförhandling bland annat.

 • Så slår negativ ränta

  Så slår negativ ränta

  På torsdag kommer Riksbanken med nytt räntebesked och många spekulerar nu i att banken kommer att sänka styrräntan från nuvarande noll procent. Därmed skulle Sverige få negativ ränta.

 • Fortsatt prisfall hotar

  Fortsatt prisfall hotar

  Inflationen sjönk, enligt SCB, klart mindre än väntat i december. Men en inflationstakt på minus 0,3 procent är ändå oroande.

Senaste nytt från EFN: