Mer om: Christina Wahlström

  • Dags att lösa bostadsproblemet

    Dags att lösa bostadsproblemet

    Christina Wahlström är grundare och ägare till kvinno- och barnhälsomottagningen Mama Mia. Med mottagningar i Stockholm och med anställda som inte bor i Stockholm är de i högsta grad påverkade av det överhettade läget på bostadsmarknaden.

Senaste nytt från EFN: