Mer om: Christian Holtz

  • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

    Så har sommaren påverkat elpriset

    Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

  • Högre elpris efter varm vår5:50

    Högre elpris efter varm vår

    Under de första månaderna av 2018 har elpriset stigit markant. Christian Holtz, energimarknadskonsult Sweco, menar att det troligen kommer att fortsätta uppåt efter den varma våren. 

Senaste nytt från EFN: