Mer om: Budgetproposition

  • ”Varken åtstramande eller expansiv”2:28

    ”Varken åtstramande eller expansiv”

    Regeringens budgetproposition får varken åtstramande eller expansiv effekt på ekonomin. Det menar Handelsbankens makroekonom Anders Bergvall. som också tror att vårändringsbudgeten nästa år kan komma att bli större än normalt. 

  • Pensionärer och folk i glesbygd får lägre skatt4:06

    Pensionärer och folk i glesbygd får lägre skatt

    Regeringen har överlämnat budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Bland förslagen finns avskaffad värnskatt, mer pengar till kommuner samt satsningar på miljö och klimat. EFN:s Johan Schück kommenterar.

Senaste nytt från EFN: