Mer om: Bilbranschen

  • Studio 12 11:45

    Studio 12 11:45

    Nokia köper ut Siemens ur det samägda nätverksbolaet Nokia Siemens Networks. Så stöps telekommarknaden om. Bilhandeln i Sverige fortsätter bromsa.

  • Stora bonusar på Vattenfall

    Stora bonusar på Vattenfall

    Vattenfalls vd Öystein Löstedt försvarar de höga bonusar som handlarna på det statliga bolaget inkasserar.