Mer om: Ann Öberg

  • Politiken i centrum8:27

    Politiken i centrum

    Första månaden av 2017 är snart över och den har dominerats av politiska frågor i allmänhet och Donald Trump i synnerhet. Men även Brexit-frågan har varit i fokus. Är det detta vi kan förvänta oss av framtiden när det gäller ekonomin? Petra Bergman intervjuar Ann Öberg, chefekonom på Handelsbanken.

  • Ekdal och Öberg: När krisen kommer20:36

    Ekdal och Öberg: När krisen kommer

    Konjunkturtoppen är nådd och både regeringar och centralbanker har bränt sitt krut. Det är diagnosen över läget i världsekonomin som Handelsbankens chefekonom Ann Öberg levererar. I denna intervju av Niklas Ekdal pratar Ann Öberg bland annat om den stigande skuldsättningen, både privat och offentlig, i världen och riskerna med de negativa räntor som många centralbanker infört.