Mer om: Alecta

  • 4:31

    "Hållbarhet främjar avkastning över tid"

    EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp med uppdrag att komma fram till hur de bästa förutsättningarna för en hållbar finansmarknad skapas. En av medlemmarna är Alectas vd Magnus Billing.

Senaste nytt från EFN: