Mer om: Active Life Assistans

  • 6:03

    "Det gäller att våga, och att se möjligheterna"

    Omar Barson , vd Active Life Assistans, byggde sin verksamhet utifrån den egna familjens behov. Han har tre syskon med funktionsnedsättningar och han såg att de hade behov som han ville hjälpa att tillgodose. Då startade han ett assistansföretag för personer mer funktionsnedsättningar.

Senaste nytt från EFN: