Mer om: Sveriges ekonomi

 • Från Riksbanken intet nytt1:18

  Från Riksbanken intet nytt

  Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 0 procent. Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén kommenterar.

 • En växande tillgång1:24

  En växande tillgång

  Den 22 januari uppmärksammas skogen en viktig råvara och tillgång för den svenska ekonomin: Skogen.

 • Oenig riksbank höjer räntan2:39

  Oenig riksbank höjer räntan

  Efter fem år av minusränta höjer Riksbanken som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 0 procent. Vice riksbankscheferna Anna Breman och Per Jansson motsatte sig höjningen.

 • Pensionärer och folk i glesbygd får lägre skatt4:06

  Pensionärer och folk i glesbygd får lägre skatt

  Regeringen har överlämnat budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Bland förslagen finns avskaffad värnskatt, mer pengar till kommuner samt satsningar på miljö och klimat. EFN:s Johan Schück kommenterar.

 • Chefsekonomen summerar en skakig sommar11:37

  Chefsekonomen summerar en skakig sommar

  Brexit, geopolitisk oro och handelskrig har skakat marknaden under sommaren. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman sammanfattar och analyserar de stora makroekonomiska händelserna både i Sverige och omvärlden.

 • Kronan dyker på duvaktig riksbank1:02

  Kronan dyker på duvaktig riksbank

  Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på -0,25 procent. De lanserar samtidigt nya obligationsköp och skjuter något på nästa höjning. Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén kommenterar.