Mer om: Sveriges ekonomi

  • Ett avgörande dygn på arbetsmarknaden11:03

    Ett avgörande dygn på arbetsmarknaden

    Avtalsförhandlingarna i Sverige är inne i slutskedet. Om inte parterna inom industrin kommer överens senast fredag kväll väntar ett avtalslöst tillstånd. Frågan om löneökningar är central inte bara för parterna utan även för svensk inflation vilket innebär att det är något Riksbanken följer noga.

  • EU-kommissionen: Sveriges fall kan bli hårt6:51

    EU-kommissionen: Sveriges fall kan bli hårt

    Sveriges ekonomi går starkt men de höga bostadspriserna och hushållens höga skuldsättning är ett allvarligt hot. Det är slutsatsen av EU-kommissionens landrapport om Sverige. Patrick...