E-handel främjar glesbygden

Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk Handel.

Handeln sysselsätter cirka var tionde svensk.

Blir det så även i framtiden?

Det kan det mycket väl bli–

–men det beror på om handeln får rätt förutsättningar–

–för att klara konkurrensen internationellt–

–och för handelns del–

–är den internationella e-handeln den stora utmaningen.

Om inte förutsättningarna förbättras blir det tufft–

–på grund av hushållens e-handelsköp i utlandet.

Det blir tufft för sällanköpsvaruhandeln–

–men med rätt förutsättningar kan handeln vara–

–en viktig jobbmotor för svensk ekonomi.

Har du nåt förslag på hur vi kan tackla utmaningarna?

En viktig sak när det gäller konkurrensen från Kina–

–har ju varit att det har funnits en subvention–

–på distributionsområdet–

–som bör försvinna, då konkurrensen har blivit orättvis.

Sen har ju Sverige höga arbetskraftskostnader–

–där mycket beror på arbetsgivaravgifter.

På lång sikt behöver politiken adressera det problemet.

Vi kan inte långsiktigt ha ett sämre konkurrensläge–

–jämfört med omvärlden, för arbetskraftskostnader.

Det talas ofta om handel som en väg in på arbetsmarknaden.

Många butiker ligger ju ofta centrerat–

–men kan e-handeln leda till mer jobb i glesbygden?

Ja, och det har vi redan sett exempel på.

E-handeln har ofta stora lager som ska etableras–

–och de har med fördel kunnat etableras i glesbygder.

Det finns det många exempel på.

Där finns det en fördel för att skapa sysselsättning–

–inte bara centralt.

I går kom regeringens budget. Hur påverkar den handeln?

Det finns förslag som stärker hushållens köpkraft–

–som totalt uppgår till lite drygt 10 miljarder.

Utifrån historiska samband, räknar vi med–

–att ungefär 3,5 miljarder av dem bör hamna i handeln.

Ser du positivt på budgeten?

Som alltid finns det plus och minus–

–men konjunkturen går bra och hushållens köpkraft stärks.

En del kommer handeln till del–

–via budgetförslagen och konjunktureffekten.

På det sättet ser jag rätt så positivt på 2018.

Tack, Johan Davidsson.

I dag jobbar ungefär en tiondel av svenskarna inom handel, men hur kommer framtiden att se ut? Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, ger sin syn på handelns framtid, e-handelns utveckling och höstbudgetens påverkan.