Så investerar du i råvaror

Råvaror är inte den vanligaste sparformen–

–men kan vara en bra tillgång–

–bredvid aktier och räntebärande papper.

Inte minst för att sprida risken i en portfölj.

Erik Hansén, varför ska man investera i råvaror?

Råvaror rör sig inte som börsen–

–utan snarare till inflationen och utbud och efterfrågan.

Förutom att vara ett bra komplement till aktier–

–kan det också vara en riskbalansering.

Vilka är de andra främsta argumenten?

Råvaror rör sig i tydliga säsongsmönster.

Om man investerar i råvaror i stället för i råvarubolagen–

–tar man bort bolagsrisken.

Vi ska se på en graf som visar hur råvaror har gått–

–i förhållande till börsen. Vilka slutsatser kan vi dra?

Det här är råvaruindex i relation till USA-börsen.

Lite förenklat så har råvarorna aldrig varit så billiga–

–i relation till börsen. Om man är en kreativ investerare–

–så finns det stora möjligheter de kommande åren.

Råvaror är riskreducerare–

–som ofta rör sig i motsatt riktning mot börsen.

Ja, eller framför allt till dollarn.

Det finns en stark koppling till dollarutvecklingen.

Råvarorna är noterade i dollar–

–så en stigande dollar innebär ofta fallande råvarupriser.

Precis. Vi har en graf som visar det. Vi kikar på den.

Vad ser vi här?

Här ser vi kopplingen mellan dollarindex och råvaruindex.

Dollarkurvan är inverterad, så att kopplingen syns lättare.

Under 2014 föll till exempel råvarorna kraftigt.

Det var i samband med att dollarn stärktes.

Under 2017 har dollarn försvagats kraftigt.

Det har gett stöd till många råvaror.

Och det kanske också förklarar–

–varför många råvaror har gått som de har gått.

Vi har ytterligare en graf vi kan kika på.

Vad drar vi för slutsatser av det här?

Det är utvecklingen under 2017 för en del råvaror.

Guldet har exempelvis gått väldigt starkt–

–liksom många basmetaller.

Förutom att lagernivåerna har gått ner i basmetaller–

–så har också dollarn försvagats–

–och gett stöd till många råvaror.

Jag vet att du spår en möjlig återhämtning i kakaon.

Kakaopriset ser väldigt intressant ut.

Det har ju fallit sen toppen 2015 med cirka 40 %–

–på förväntningar om ökad produktion.

Nu har nedgången avtagit–

–och volatiliteten i priset har minskat.

Vi har en potentiell bottenfas i kakao.

Europa är den största importören av kakaobönor–

–och euron har ju förstärkts under året–

–vilket kommer att gynna kakaon.

Kakao ser intressant ut om bryter uppåt från bottenfasen.

Spännande. Om vi återgår till portföljperspektivet–

–hur stort andel av sparandet ska man ha i råvaror?

En bra tumregel är:

Ju längre sparhorisont, desto mer råvaror.

Med en sparhorisont på fem år är väl 10 % rimligt.

Med en sparhorisont på tio år, kan det bli 20 %.

Det är individuellt och beroende på vilka aktier man har.

Om man har Boliden, Lundin eller andra råvarubolag–

–så har man redan en indirekt exponering mot råvaror.

Hur förvaltar man en portfölj som innehåller råvaror?

Med stor omsorg, som med alla portföljer.

Det intressanta med råvaror–

–är att de följer starka säsongsmönster.

Om man har gjort sin analys och hemläxa bra–

–så finns det stora möjligheter, så att...

Hur gör man om man vill investera?

Yrkesinvesterare handlar traditionellt i terminer.

För privatsparare kan terminskontrakten vara väldigt stora–

–och man måste rulla dem.

För flera år sen skapade banker och mäklare produkter–

–för privatsparare. De kräver mindre kapitalinsatser–

–och är enklare att investera i. Det finns ETF:er–

–som man kan handla på råvaror, och även CFD:er och annat.

Stort tack, Erik Hansén.

Råvaror kan vara en bra tillgång vid sidan av aktier och räntebärande placeringar. Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG, förklarar varför man ska investera i råvaror och hur man gör.

Erik Hansén ser tre fördelar med råvaror som investering. De ger en bra riskspridning då priset ofta inte samvarierar med börsen. En annan fördel med råvarupriserna är att de ofta rör sig i tydliga säsongsmönster. Dessutom eliminerar du bolagsrisken.

Hansén slår även ett slag för en specifik råvara som han tror på just nu, nämligen kakao.

Programledare: Stina Ollila.

 • Laddinfrastrukturen utvecklas på flera håll2:42

  Laddinfrastrukturen utvecklas på flera håll

  Efterfrågan på elbilar väntas fortsätta öka framöver, men hur ser det ut med laddmöjligheter egentligen? Olle Johansson, vd på Power Circle, menar att det blir allt bättre och flera förslag finns för att underlätta elbilsladdning.

 • Så kickstartar du aktiesparandet1:52

  Så kickstartar du aktiesparandet

  Har du funderat på att börja spara i aktier? Tove Zander är vd för Unga Aktiesparare och har några tips som hjälper dig komma i gång. 

 • Tidig julhandel i år1:28

  Tidig julhandel i år

  Bopriserna pressas. Besked om pensionssystemet väntas före jul. Bostadsbyggandet tar fart.

 • 3:31

  "Bopriserna sjunker på alla fronter"

  Valueguard presenterade under tisdagsmorgonen nya HOX-siffror, som visar en nedgång på tre procent sedan förra månaden. Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, kommenterar.

 • 4:17

  "Marknadspsykologin är helt annorlunda"

  SEB:s boprisindikator gör sitt största ras på tio år och allt fler hushåll tror på sjunkande bostadspriser framöver. Johan Nordenfelt, chef för affär- och processutveckling...

 • Riskerna på marknaden tilltar3:11

  Riskerna på marknaden tilltar

  Aktier är fortsatt attraktivt värderade i Handelsbankens senaste investeringsstrategi. Men det finns orosmoln. Petra Bergman intervjuar fondförvaltare Peter Bolte.

 • Klädförsäljningen backar1:35

  Klädförsäljningen backar

  Fastighetsmäklare spår fallande priser. Konsumtionen ökar. Svag minskning av spelandet. Julhandeln spås slå rekord.