Nu blir det dyrare att parkera

Nya parkeringsregler införs i Stockholm.

Och med dem följer högre parkeringsavgifter.

Redan i veckan, 1 september–

–höjs taxan för boendeparkering i Stockholm rejält.

Lena Karlsson, vd på branschorganisationen Svepark-

-som representerar både privata–

–och kommunala parkeringsbolag. Vilken är skillnaden–

–mellan parkering på offentlig och privat mark.

Det finns två regelverk. "Offentligrättslig parkering"-

-är den kommunalt ägda marken som vi kallar gatumark.

Där bestämmer kommunerna, oftast kommunfullmäktige-

-över taxor, regelverk, hur det ska fungera-

-vem som får parkera och hur.

Den civilrättsliga parkeringen är tomtmark–

–privat ägd mark, men också kommunal mark-

-som inte är reglerad som gatumark.

Där bestämmer markägaren reglerna och vad det ska kosta.

Ofta anlitar markägaren ett parkeringsbolag-

-som sköter det praktiska.

Men enligt lagen bestämmer markägaren avgifterna.

För den offentligrättsliga parkeringsmarken-

-den kommunala gatumarken, finns ett regelverk som säger-

-att avgifter bara får tas ut för att reglera trafiken.

Enligt lagen får det inte vara en planerad inkomstkälla-

-för kommunen. Men på tomtmark, både privat och kommunal-

-får man använda parkeringsavgifter för att tjäna pengar.

Så vem som äger marken avgör vem som sätter avgiften?

Ja.

Gäller de nya reglerna all typ av mark?

Nej, bara Stockholm stads gatumark.

Den offentligt reglerade marken–

–som kommunfullmäktige bestämmer taxorna för.

Då har vi rett ut det. De nya parkeringsreglerna–

–klubbades i kommunfullmäktige i somras.

Vilka är de största förändringarna för bilisterna?

Den största förändringen är att Stockholm–

–beslutar att gå vidare–

–och reglera via avgifter utanför malmarna, i närförort.

Det är nytt. Man inför också boendeparkering–

–i delar av de nya områdena i närförort.

Tidigare har det reglerats med tider eller dagar-

-på marken utanför citykärnan.

Taxetiden inne i stan höjs och förlängs.

Om man läser beslutet från trafiknämnden–

–och kommunfullmäktige, framgår att skälet är-

-det stora antalet bilar. Parkeringsplatserna räcker inte.

Och marken räcker inte till för allt annat.

Så avgifterna höjs för att minska biltrafiken?

Det kan man säga. Men snarare är det för att styra-

-den lite längre parkeringen till tomtmark-

-ofta i garage, vid kontor eller där man bor.

Den inriktningen är allmän hos många kommuner...

Att gatan ska vara till för den rörliga trafiken-

-kortare parkering, besökare... Den längre parkeringen...

–vill man förlägga till bilisternas boende eller jobb.

Det ska ordnas av fastighetsbolaget–

-bostadsrättsföreningen eller arbetsplatsen.

De nya reglerna gäller i Stockholm.

Kan det bli liknande avgiftshöjningar–

–och regeländringar i andra städer?

För ett och ett halvt år sen införde en del av Nacka-

-som aldrig tidigare haft nån reglering av parkeringen...

Sicklaöarna, som är närmast Stockholm-

-med många arbetsplatser och nya bostäder-

-införde en reglering av parkeringen–

–genom avgifter och boendeparkering.

Det fanns ingen plats för besökare. Det har gått bra.

De har fått stor acceptans hos medborgarna-

-trots att de höjt avgifter och gjort begränsningar.

Det brukar inte vara populärt.

Pågår det diskussioner i Göteborg och Malmö?

I de större städerna, inte bara de tre största...

I de 15–20 största städerna i Sverige pågår diskussionen.

Att försöka styra långtidsuppställning av bilar–

–till tomtmark, så att gatuutrymmet kan användas-

-för kortare uppställning och rörlig trafik.

Gatumarken behövs också för uteserveringar, event...

Den inriktningen är allmän i stadskärnor och städer nu.

En levande stad. Parkerade bilar gör inte staden levande.

Kommunerna gör ett jättejobb tillsammans med–

–privata fastighetsägare, parkeringsbolag och andra.

Att försöka hitta sätt att frigöra gatuutrymmet-

-för det som är trevligt, roligt och nödvändigt.

Att längre uppställning av bilar ska ske–

–exempelvis i garage vid bostaden.

I vilka områden höjs avgiften mest?

Den största höjningen sker i närförorterna-

-där man tidigare inte haft avgifter.

Folk blir ofta upprörda när avgifter höjs-

-men höjningen i innerstan från 41 till 50 kronor–

–vänjer man sig vid. Men närförortens–

–noll till 15 kronor är en stor förändring.

Det blir förstås svårare att hitta gratisparkeringar.

Ja, för att inte säga omöjligt.

Kunde inte några fått vara kvar?

Problemet i närförort–

–som beskrivits bra i Stockholm stads tjänsteutlåtanden-

-och som gäller alla Sveriges kommuner...

De parkeringar i närförorter som kunde användas–

–av besökare till restauranger–

–och köpcentrum, blir aldrig lediga.

Och det är inte säkert att det är de boende som parkerar.

Ofta används det som infartsparkering.

Innerstadsbor åker ut och parkerar sina bilar där.

Det var inte avsikten, det ska vara en levande stadskärna.

Det blir förstås en omställning. Det är viktigt–

–att göra bra infarts– eller pendelparkeringar.

Att bygga ut möjligheter för dem som reser.

Man vill inte att folk ska köra bil ända i till stan-

-utan istället resa kollektivt.

Man tar bilen och ställer den utanför tullarna.

Det är rätt. Men inte på det offentliga gatuutrymmet-

-i de förorter som behöver parkeringen för annat.

Det finns rätt gott om infartsparkeringar–

–i Stockholmsområdet som inte alltid utnyttjas fullt ut.

Vi har pratat gatuparkering.

Hur blir det med garagen?

För alla garage i Stockholm, även om de formellt ägs–

–av kommunala parkeringsbolag–

–så sätter respektive parkeringsbolag–

–ihop med markägaren, som i grunden bestämmer–

–vad det ska kosta, sina taxor.

I Stockholm har det generellt varit så–

–att parkering i garage är mycket dyrare än på gatan.

En generell inställning över landet är–

–att man skulle vilja jämna ut det här lite–

–så att det blir en jämnare prissättning–

–mellan garage och gata.

Skulle man inte kunna sänka garagekostnaden istället?

Då får man ta en diskussion med markägare–

–och parkeringsbolag.

Dagtid är det tämligen fullt i innerstadsgaragen.

Hur långa kötider är det?

Det är väldigt olika. Det finns några stora garage i city.

Nattetid står de tomma.

Ett annat viktigt arbete som sker i kommunerna–

–tillsammans med fastighetsägare och parkeringsbolag...

Det ryktas om att det står tomma parkeringsplatser–

–men parkeringsplatser utnyttjas under viss tid hårt.

Men under viss tid är det mycket tomma p-platser.

Där måste nån lägga ett bra pussel och–

–hitta ett system så att platserna utnyttjas effektivare.

Parkeringen tar ju... Kan jag säga–

–även om jag företräder parkeringsbranschen...

Parkering tar väldigt mycket yta.

Det tar 25 kvadratmeter per bil.

Om vi ska utnyttja våra gemensamma ytor bättre–

–kan vi kanske inte ha en plats per bil.

Man får utnyttja det bättre. På dagtid till arbetsplatser–

–och nattetid åt folk som jobbar.

Där pågår ett intensivt samordningsarbete.

Det är väl framtidens lösning–

–för att bilarna inte ska ta så stor plats.

Miljöproblemen håller man på att lösa–

–men ytan och platsen är mycket svårare att lösa.

Vissa områden har väldigt få p-platser.

Varför är det så få på vissa ställen?

För 15-20 år sen, i samband med att man byggde–

–arbetsplatser och bostäder–

–ålade man fastighetsägarna att i samband med husen–

–också bygga p-platser.

Det är det som i dagligt tal kallas för parkeringsnorm.

Det gjorde man för att gatan blev för trång.

I närförorterna har man inte byggt p-platser–

–i samband med att bostäder och arbetsplatser byggdes.

Det gör att det är för trångt där.

Men i många nya bostadsområden finns p-platser–

–i samband med bostäder och arbetsplatser.

Det har redan riktats kritik mot de nya reglerna.

I såna här områden är det kanske lite svårare.

Vad har du för råd till bilister som bor i områden–

–med få p-platser?

Man kommer att frigöra rätt många platser–

–från de som har infartsparkerat osv.

Bor man i nyare områden där det finns p-platser–

–ska man kontakta hyresvärden.

I en nyare bostadsrättsförening finns det ofta garage–

–eller markparkering.

Vill man ställa sin bil vid boendet ska man kontakta–

–med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Man kan kontakta parkeringsbolagen i Stockholm.

De har många platser för uthyrning.

Man får räkna med att betala en del.

Många betalar redan idag för sina p-platser.

Många av de stora och även de mindre p-bolagen–

–har platser för uthyrning. Kontakta dem.

Alla regler börjar inte gälla nu.

Hur vet man om de införts?

När man ska parkera ska man titta på gatan–

–eller på platsen hur skyltningen ser ut.

Skyltningen talar om vad det är för regler som gäller.

Man kan inte införa några regler–

–om man inte talar om på skylten vad som gäller.

Stockholm stad kommer i samband med att reglerna införs–

–att skicka information till hushållen.

Det blir artiklar i lokalpressen osv.

Vi vet att pressen gärna följer parkeringsavgifter.

Det blir svårt att missa det.

Men det blir säkert svårt i början. Jag vet också...

Så länge det finns en skylt, så...

Parkeringsövervakningen får säkert instruktioner om–

–att vägleda och hjälpa initialt.

Sista frågan, reglerna börjar införas i september.

Kan vi vänta oss ännu fler avgiftshöjningar framöver?

Det tror jag.

I takt med att det blir hårdare konkurrens om marken–

–så införs det regleringar av olika slag.

Det kommer nog att vara så i alla kommuner.

Det kan bli andra regleringar än avgifter.

Tack så mycket, Lena Karlsson.

Nya parkeringsregler håller på att införas i Stockholm och med dem följer högre parkeringsavgifter. Redan den 1 september höjs taxan för boendeparkering runt om i Stockholm rejält.

Lena Karlsson, vd på branschorganisationen Svepark, förklarar vad som händer och varför detta är något som kan sprida sig till betydligt fler städer än Stockholm.

De största förändringarna för bilisterna är exempelvis att parkeringsavgifter i närförorter regleras och att det införs boendeparkering i delar av närförorterna. Dessutom höjs avgifter och taxor i innerstan.

Här är de nya parkeringsavgifterna (extern länk).

Men Lena Karlsson säger också att det är viktigt att skilja mellan privat och offentlig mark när det gäller parkering eftersom det är vem som äger marken som avgör vem som sätter avgiften. De nya reglerna som införs nu gäller enbart på Stockholms stads gatumark.

Även om p-avgifterna höjs rejält i innerstan, skulle det, enligt Lena Karlsson, kunna bli mer kännbart i närförorter där det kommer börja kosta att parkera på det som tidigare varit gratisparkeringar.

I programmet diskuteras också vad bilister som bor i områden med få parkeringsplatser kan göra för att få en plats och om det kan komma att bli ännu högre kostnader för bilisterna i Stockholm framöver.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.1%
NASDAQ-100 -0.1%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min
 • Pensionen blir kanske inte så hög som du tror6:22

  Pensionen blir kanske inte så hög som du tror

  Louise Sander, vd på Handelsbanken Liv, menar att pensionssystemet är starkt jämfört med många andra länders. Däremot har kompensationsgraden, alltså den andel av lönen som betalas ut i pension, gått ner för de allra flesta.

 • Så ska du tänka kring softs6:49

  Så ska du tänka kring softs

  Att investera handlar inte bara om att handla bolagsaktier. Anna Svahn berättar om mjuka råvaror, eller "softs", som ett alternativ. Några av de vanligaste är jordbruksvaror som bomull, kaffe, kakao och socker.

 • De bästa tipsen för bättre parekonomi4:30

  De bästa tipsen för bättre parekonomi

  Det sista många par tänker på när de träffas och flyttar ihop är ekonomin. Men pengar kan lätt bli en källa till bråk, så det är bra att tidigt hitta en lösning som passar bägge parter.

 • Så tolkar du insynstransaktioner4:35

  Så tolkar du insynstransaktioner

  Insiders är kort förklarat personer i ledande företagspositioner. Deras innehav och handelsmönster kan ge användbara signaler till din egen handel - om du kan tolka dem. Mikael Olsson på Holdings förklarar hur.