Män tar risk, kvinnor tar råd

undersökning om sparande

Kvinnors och mäns attityder till sparande skiljer sig åt–

–gällande försiktighet och risk i placeringarna.

Vilka konsekvenser kan det få för sparandet?

Hanna Helgesson. Ni har undersökt–

–hur attityderna till sparande skiljer sig mellan könen.

Det är inga stora skillnader mellan kvinnor och män–

–för fondsparande. Men på två områden–

–är skillnaderna stora. Inställningen till risk–

–och upplevd kunskap om privatekonomi–

–och förmågan att påverka sin pension.

Du har med resultaten från undersökningen.

Först inställningen till risk.

Kan du kommentera resultatet?

Män vill i högre utsträckning ta högre risk–

–medan kvinnor föredrar låg risk.

Resultatet förvånar inte.

Så här har det sett ut i våra senaste undersökningar.

Vilken effekt kan de skilda attityderna få på sparandet?

Män sparar i större utsträckning i aktier.

Det gäller även aktiefonder.

För bland- och räntefonder är det ingen större skillnad.

Riskviljan har minskat generellt, enligt undersökningen.

Ja, något, sen förra underökningen.

Det kan bero på när frågorna ställs.

Undersökningen gjordes för runt ett år sen.

2016 var ett oroligt år på många sätt.

Det kan vara ett skäl till den minskade riskviljan.

Hur ska man hitta en balans mellan risk och försiktighet?

Att ta för lite risk i sitt långsiktiga sparande–

–kan ge sämre avkastning.

För stor risk kan också ge dålig avkastning.

Det bästa är att anpassa risknivån till spartiden.

Att få till en god riskspridning.

Det ekonomiska självförtroendet–

–skiljer sig också mellan könen.

49 % av kvinnorna anser sig ha tillräckliga kunskaper–

–jämfört med 66 % av männen.

Varför har kvinnor mindre tillit till den egna förmågan?

Jag vill poängtera att det gäller självupplevd kunskap–

–inte faktisk. Den känner vi inte till.

Det är svårt att svara på.

Andra undersökningar visar ett sämre självförtroende–

–generellt hos kvinnor.

Det speglas väl även för privatekonomi.

Ett annat skäl kan vara att män generellt tjänar mer–

–och personer med högre inkomst–

–upplever sig ha bättre kunskap om privatekonomi.

De är också mer riskvilliga.

Och har mer att spela med.

Ibland är det svårt att veta vad som beror på inkomst–

–och vad som beror på kön.

Enligt undersökningar väljer kvinnor hellre fonder–

–enligt rekommendationer–

–medan män i högre grad läser på själva.

Hur påverkar det sparandet?

Att kvinnor väljer enligt rekommendationer–

–har nog att göra med upplevelsen–

–att den egna kunskapen inte räcker.

Och männens självförtroende gör att de väljer utan hjälp.

Det ena behöver inte vara bättre än det andra.

Det är bra att be om hjälp–

–men också att själv vara påläst–

–för att kunna ifrågasätta.

Även för förmågan att påverka pensionen–

–är kvinnornas självförtroende sämre.

Och kvinnornas utgångsläge för pensionen–

–är ofta sämre än männens. Kvinnor jobbar ofta deltid...

Hur mycket beror det här resultatet på utgångsläget?

Det påverkar absolut.

Och det beror också på inkomsten.

Folk med högre inkomster–

–upplever sig ha bättre kunskaper om–

–och kunna påverka pensionen mer.

Finns nån bekvämlighetsfaktor med i resultaten?

Nej, det tror jag inte.

Däremot kan det vara så att kvinnor fortfarande–

–tar större ansvar för hem och barn.

Tiden kanske inte räcker till.

När blir ett sämre ekonomiskt självförtroende ett problem?

Som för att ta risk...

Om osäkerheten leder till handlingsförlamning–

–är det ett problem. Att vara för rädd för att göra fel.

Det är bättre att spara än att inte göra det.

Om man har valt fel går det att ändra.

Det bästa är att sätta igång.

Läs på, be om hjälp, fråga om du inte förstår...

Men inte lägga hela sparandet i högriskpotten.

Nej. Titta på spartiden.

Anpassa sparandet och risknivån efter den.

Och sprid risken.

Vad krävs för att uppnå större jämställdhet?

Pensionen är en spegling av arbetslivet–

–och tidigare inkomster. Där måste man börja.

Lön, arbetsmiljö, rätt till heltidsarbete...

Men exakt vad som krävs kan inte jag svara på.

Jag har själv tre döttrar. Så jag hoppas och tror–

–att det går åt rätt håll.

Tack, Hanna Helgesson.

Kvinnors och mäns attityder till sparande skiljer sig åt exempelvis när det gäller hur försiktig man är kontra hur mycket risk man är villig att ta med sina placeringar. Frågan är vilka konsekvenser det här kan få för sparandet och vad som skulle behövas för att få till en förändring så att attityderna blir mer jämställda.

Tina Halldén intervjuar Hanna Helgesson, sparekonom på Fondbolagens förening.