”Sänder märkliga signaler”

Sparekonom om skattehöjning på ISK

Regeringen och V föreslår en skattehöjning på sparande.

Maria Landeborn, sparekonom, vad går förslaget ur på?

Man höjer beskattningen på ISK och kapitalförsäkring.

Man ökar procentsatsen på statslåneräntan–

–från 0,75 till 1 %, från nästa år.

Det väntas fylla på statskassan med runt 800 miljoner.

Är det därför man gör det här?

Det är väl en anledning.

Men det är ett ganska märkligt förslag.

Det slår mot stora grupper i samhället.

Det rör medelinkomsttagare–

–som inte har stora avsättningar till pensionen–

–utan har behov av att spara själva–

–då slutpensionen från staten–

–kommer att vara ungefär 50 % av slutlönen.

Det ställer krav på att man sparar. Sen rör det unga–

–som sparar till kontantinsats till bostäder–

–och föräldrar som sparar till barn.

Alla de grupperna drabbas. Det sänder konstiga signaler.

Vi har ju en ganska kraftigt subventionerad belåning.

Och nu ökas skatten på sparande.

Vad ger det för incitament till hushållen?

Det skapar märkliga incitament–

–och sänder konstiga signaler om–

–att regeringen kan höja skatten på befintligt sparande.

Det skapar en osäkerhet om vilken skatt man ska betala.

Det minskar nog sparviljan. Det sänder märkliga signaler–

–särskilt i kombination med det boprisrally vi har haft–

–de senaste 10–20 åren–

–som har resulterat i hög skuldsättning–

–och att vi därmed kan få större bolån subventionerade.

Det kostar staten mycket redan nu–

–och blir ännu dyrare när räntorna stiger.

Man har aldrig haft ett bättre läge–

–att minska subventioner av bolån än nu.

Men det är man ovillig att göra.

Regeringen och V har inte majoritet i riksdagen.

Går det här igenom?

Det verkar så. Tre av allianspartierna har sagt–

–att man inte ska rikta misstroendeförklaring mot det.

Det talar för att det går igenom. Från 1 januari 2018.

Tack så mycket.

Regeringen föreslår tillsammans med Vänsterpartiet skattehöjningar på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Ellinor Beckett intervjuar Maria Landeborn, sparekonom på Skandia, om vad förslaget går ut på, varför det kommer nu, och om utsikterna för att det faktiskt röstas igenom.

I dag beskattas kapitalförsäkringar och investeringssparkonton genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Nu föreslås istället att underlaget ska multipliceras med statslåneräntan plus 1 procentenhet.