Så blir bostadsmarknaden i höst

Säsongens sista avsnitt...

höjdpunkterna från säsongen.

ekonomiska läget betyder.

som ska förklara–

–vad det kan betyda för bostadsmarknaden.

Jag säger välkommen till veckans gäster:

chef för makroanalys på Handelsbanken.

–Tackar.

om det ekonomiska läget just nu?

mot en avmattning.

var ingen kul läsning.

Hushållen är deppigare än normalt.

över omvärlden och se att det rasar ihop.

Det är ett tyngre sentiment där också.

om man tittar i omvärlden också.

Tillväxtprognoserna ha skruvats ner–

centralbankerna har skruvats om.

och vi är på väg in i recession–

–är det lite oro över vart det är på väg.

som nu kanske är passerad.

–Vår bedömning är att vi har gjort det.

i lång återhämtning.

Räntehöjningarna i USA–

som bromsar in.

från Kina och Europa.

för Sverige, Johan–

att vi går in i en svagare konjunktur.

Det stämmer för Sverige också.

Det är precis som du säger, Joakim–

på en konjunkturtopp.

när man ser negativa siffror.

Det kan låta så himla trist och deppigt.

men det varvar ner lite.

både i Sverige och omvärlden.

"Usch, vad illa det är."

Men konjunkturen viker sakta nedåt.

Men vi är i ett gott läge.

från Valueguard–

i Sverige–

–så såg det ändå rätt positivt ut.

Visst, absolut.

som bostadspriserna går upp–

Det har ändå överraskat oss lite grand.

vår syn på bostadspriserna.

ska ta ut varandra på upp och nedsidan–

–och att vi får stabila bostadspriser.

Men nu gnetar det sig uppåt.

åt nåt annat håll och sticker ut?

långt lägre i pris–

före fallet.

som vi pratat om förut–

än i övriga landet.

jämfört med Stockholm.

Om man tittar på 15-20 års utveckling–

–sackade Malmö länge efter.

att det var tufft i Danmark–

Det syntes inte i Sverige på samma sätt.

Nu kommer de ikapp.

den senaste prisstatistiken.

Erik Olsson Fastighetsförmedling–

för en stabilare marknad igen–

efter sommaren.

att se ut baserat på de här siffrorna...

mellan utbud och efterfrågan–

–på marknaden de senaste månaderna.

extra många nya annonser–

varit många försäljningar.

när många har annonserat.

Frågan är vad som händer härefter.

Erik Olssons slutsats–

–även om han är expert på området.

Nu har annonserna börjat minska.

lite skakig arbetsmarknadsstatistik.

är hushållen lika trygga då–

i samma utsträckning?

Å ena sidan–

Den får inte bli för svag.

räntehöjningar från Riksbanken prisats ut.

Vi tror inte på nån höjning–

–i den här konjunkturcykeln.

–Vi trodde på en höjning i september.

det tydligt att det skjuts på framtiden.

Då tror vi att det är för sent att höja.

så pass mycket–

med reptricket att höja räntan–

har vi tagit bort det ur våra bedömningar.

på Twitter i förmiddags–

skulle kunna stjälpa bostadsmarknaden.

fast det är fina siffror.

räntesänkningar och mer expansiv politik?"

Riksbanken planerar några få höjningar.

men vi har redan negativ styrränta.

Det är lite skillnad mot USA.

Amorteringskrav–

för att få bostadslån.

lite lugnare på bolånemarknaden?

regelskärpningar framöver.

Inte vad vi vet, Johan. Men...

Det finns inget aviserat.

och Finansinspektionen har pratat om–

på ränteavdragen för hushåll.

att det kan vara en stor fara.

i en tydligare konjunkturavmattning–

att högkonjunkturen är över–

vilar lite på hanen.

inför en åtgärd i fel konjunkturellt läge.

de regelverksförändringar som har varit.

för mycket mot vissa grupper.

huruvida det är så eller inte.

Båge, debatterar de kloka...

förre finansministern Anders Borg–

Lennart Weiss här–

det förstärkta amorteringskravet–

än nytta på bostadsmarknaden.

Vi lyssnar lite på hur det lät då:

Om arbetslösheten ökar till 12 %–

Vi tar in det scenariot.

12 % arbetslöshet och 40 % prisfall.

på stocken få problem.

men jag svarar med samma argument.

visar–

Få håller med er.

i realekonomin här och nu.

Vi tar det lite försiktigt.

det inför varje ekonomisk kris–

Ryssland, funnits personer–

"Den här gången är det annorlunda."

behöver inte följas.

vi behöver bygga vår kapitalstock...

Förr eller senare smäller det alltid.

Stora skulder–

är det en stor makroekonomisk risk.

Ni talar alltid här uppe.

–Ja, men ta faktaargument nu.

Kommentera Finansinspektionens rapporter.

De var lite oense herrarna.

att nån har rätt eller fel?

är oroliga över den höga skuldsättningen.

EU-kommissionen, OECD och andra–

på 10 000-metersnivån.

–Det är det man är oense om.

Om man jämför Sverige med USA–

här har vi ett annat system.

utan det har byggts för lite i Sverige.

att det är annorlunda.

att man har infört de här regelverken.

i den höga skuldsättningen.

–Klurigt.

Det verkar ändå som om det finns folk–

eller andra sidan debatten.

att kunna genomföra några större reformer–

som styr bostadsmarknaden.

med Januariöverenskommelsen–

Där kanske det går att odla nånting.

till det läge vi är i nu.

med större reformer för ett par år sen–

i konjunkturen.

Frågan är hur lätt det blir.

att Januariöverenskommelsen kom–

gemensamma ambitioner.

Alla fyra partier ska få nåt.

med andra önskvärda reformer.

Man mäktar inte med att få igenom allt.

I alla fall en svårighet.

att reformer behövs.

och hyresrätter.

Vissa typer av byggen tar för lång tid.

hur man ska reformera är ett stort steg.

Det dämpar nog tillväxten på vissa håll–

som skulle behövas.

och utvärderar vissa grejer som införts.

Redan där är folk oense.

att införa det här?

Innan man ens har landat där–

att nästa Alexaderhugg ska komma.

som var hos oss här i Kvadrat i våras.

Jag pratar om vår bostadsminister.

Vi har en mer aktiv bostadspolitik–

Det behövs.

i bostadspolitiken.

har tagit sitt fulla ansvar.

politisk prestige i bostadspolitiken.

de låsningar som har funnits.

stor statlig inblandning–

som har styrt marknaden–

–på ett inte alltid lyckat sätt.

av bostadssegregationen.

För mycket subventioner?

var det en aktiv statlig inblandning

–som hade en hel del nackdelar också.

drog bort sig helt från bostadspolitiken–

Det var också att gå för långt.

där vi ser till att grupper–

att försörja med bostäder–

deras plånbok och livssituation.

från politiskt håll.

en mer aktiv bostadspolitik nu?

så verkar Bolund ha rätt i–

–att politiken förr var lite skissartad.

Finanspolitiska rådet säger–

i sämre skick än nånsin.

Men de pekar på ett antal olika saker.

De kommer också med reformförslag.

inte vara nöjda med läget.

att man gjort tillräckligt ännu.

så länge.

–Det får man verkligen säga.

över just bostadsbristen.

av vår yngre EFN-medarbetare–

i podden Fattig eller rik.

ett förstahandskontrakt till en hyresrätt.

är så mycket mer annorlunda än...

eller de som ska in på marknaden–

–har blivit problematisk åt två håll.

då måste man köpa.

så mycket–

månadskostnaden–

en halv miljon i kontantinsats.

Det är där nånstans som skon klämmer.

en kontantinsats.

–Ja, det slår hårt mot de unga.

där amorteringskrav och annat slår.

med heltidsjobb inte har råd att bo.

åren har situationen blivit allvarligare.

en rapport tidigare i Kvadrat–

med heltidsjobb och ordentlig lön–

med en normal lägenhet i en stad.

Där verkade det brista ganska mycket.

i politiken och hur det slår–

–skulle man vilja veta mer.

på bostadsmarknaden–

i städernas ytterkanter?

Hur ser helhetsbilden ut–

–för möjligheten att få en bostad?

Jag har fortfarande inte hela bilden.

Det vittnar många om.

en förälders perspektiv på detta.

chefsekonom Sandro Scocco–

–i det första avsnittet av Kvadrat:

Vi får nog se en hel del olika lösningar.

så kan man säga–

våra bedömningar av byggbehovet–

när konjunkturen är som starkast–

utan vi ökar dem.

att byggandet är på väg ner.

att vi får ett kraftigare ras–

på fastighetspriserna.

Det gör att bostadskrisen vi har nu–

de närmaste tio åren.

och det är svårt att få tillgång.

Man hittar på lösningar.

Det blir säkert mycket vanligare–

flyttar till nåt eget–

eller två inneboende–

–man delar på lägenheter...

hemifrån, hur löser ni det?

Hur får man in unga...?

Även om jag förordar kollektiva lösningar–

–och gillar omfördelning och jämlikhet–

en av samhällets privilegierade.

gjort vinster på bostadsmarknaden.

Så tricket är, som för många föräldrar–

–att köpa lägenheter till barnen.

Eller åtminstone betala kontantinsatsen.

Vad säger ni om Sandros slutsatser?

"Money talks."

Jag la märke till en bra spaning.

Sandro Scocco pratade om kollektiv.

ett nytt hus med små lägenheter.

stora lägenheter–

En ny boendeform.

för att hjälpa barnen.

som visade–

bland äldre.

men jag gissar–

–att man hjälper sina barn.

att det ska behöva gå så långt.

ur ett annat perspektiv–

av Kvadrat.

Det handlar om prisfallet på lyxbostäder–

från Oscar Properties.

inte har ett högt sparat kapital–

då man bildar familj.

att köpa bostad i Stockholm–

–är ett samhällsproblem, ett av flera.

Där slog det hårdare än man hade trott.

Just dubbeleffekten som du nämnde.

att avvaktan var mycket större.

Till viss del är det sunt.

på ett dygn till en så viktig investering.

som väldigt mycket späddes på av media–

mycket ros i media.

att media har varit orättvis.

kunder blir rädda, vissa blir missnöjda–

till diskussion.

och erbjuder bland annat–

på upp till 10 %.

även fem års avgiftsfritt.

är sänkta priser med 10 %.

hur marknaden har gått.

om två års avgiftsfritt.

För vissa projekt kan det vara fem år–

–men det generella erbjudandet är två år.

på Oscar Properties pratar om.

år sen var de hetaste i Sverige–

–Oscar Properties olika lyxlägenheter.

och säljare lära sig av detta?

att det fortfarande pågår.

Lägenheter prissänks fortsatt.

oss toppen på hur stor andel–

som rabatteras.

trend för priserna på nyproducerat.

Det skiljer sig från successionsmarknaden.

HOX-priserna är på befintliga bostäder.

ser vi fortfarande sänkningarna.

började det byggas mycket–

Den marknaden var ganska mättad–

–plus att det är stor oro.

men det finns folk som har lösningar.

Vi ska lyssna på en av dem:

Vi startade utifrån ambitionen–

för unga vuxna.

och skulle skaffa mitt första boende–

på hela lägenheten–

–trots att räntorna låg på 6-7 %.

för en ung person–

eller ska söka sitt första jobb–

–att få tag på en bostad.

Det är ett jätteproblem.

med bostadskrisen.

och WSP gjorde en undersökning före jul–

36 miljarder om året–

inte hittar nånstans att bo–

Även 4 miljarder i skatteintäkter.

och även den sociala integrationen.

40 % av landets hushåll är singelhushåll.

ökad ohälsa bland människor.

att det beror mycket på ensamhet.

hemma i en lägenhet nånstans.

på målgruppen unga.

mellan 20 och 35 år–

–och se till att de får sin första bostad.

Det var alltså Katarina Lijestam Beyer–

kollektiven som du nämnde–

Är det en lösning?

inte använder det befintliga beståndet–

Par med utflugna barn bor kvar i villan.

De skulle kunna bo nån annanstans.

en given yta på ett optimalt sett–

där de boende befinner sig just nu.

och ska flytta till sitt första boende.

på stora tomter i villaförorterna–

eller till sina barn.

Nöden är uppfinningarnas moder även här.

Man måste nog ändra synen lite grand.

i ett eget boende.

kanske det inte är så konstigt.

i en annan stad–

eller delar lägenhet.

Det var ganska vanligt även förr.

Det här är bara mer organiserat.

kanske inte flyttar ihop på samma sätt.

Vad vet jag?

Vems ansvar är det att lösa bostadskrisen?

staten, kommunerna...?

på detta–

Låt oss lyssna på det.

Näringslivet är alltid supergirigt.

så mycket som de kan.

och kommer alltid att vara det.

med syftet att skapa boenden åt alla.

Det skulle då vara allmännyttan.

och skapa enklare bostäder.

De kan sätta lågt värde på sin egen mark.

Kommunerna i Stockholm har sålt ut...

De har fått 20 000-30 000...

...per kvadratmeter för mark.

Det är mer än vad lägenheter kostar–

–per kvadrat i vissa andra städer.

i Malmö kostade 10 000.

i Stockholm för 20 000-30 000.

Det är klart att det blir sjukt dyrt.

Lägenheter som den breda massan–

–har råd med ska ligga på allmännyttan.

och "affordable".

men "affordable".

Bygg smart och lite mindre.

i början av sin boendekarriär–

–och kanske lite längre ut.

kanske man bor i centrum–

Men det ska inte vara givet–

på Kungsholmen som första boende.

Det blir snett.

och nickar.

Låter det sunt?

vi fört i dag och tidigare.

på bostadsmarknaden?

hur allmännyttan kan spela en roll.

Jag är ingen expert på allmännyttan–

än vad som kommer fram här.

som Finanspolitiska rådet tar upp.

på friare hyressättning–

att hyresmarknaden ska funka bättre.

så var Rutger Arnhults poäng–

att bygga det som är mest lönsamt.

att lösa bostadsbristen.

Det är att maximera vinsten.

också måste vara inblandade–

–för att bostadsbristen ska lösas.

bostadsrätter i storstäderna.

Man återkommer till frågan–

Politikerna är medvetna om det här.

av åtgärder för att få till det.

och diskutera vilken typ av byggande.

Det är ingen lätt fråga.

som vill ha lite pengar...

det här kollektivboendeföretaget...

och ser en möjlighet–

–att skapa en affärsidé kring.

mellan att göra bra ifrån sig–

som lever upp till vissa sociala kriterier.

till vårt sista klipp.

HSB vd beskriver ett nytt program–

att lösa problematiken–

och hur det drabbar unga.

på bostadsmarknaden.

Vi vill göra nånting för att hjälpa till.

Vi har tagit fram ett koncept–

och köper en lägenhet–

och så köper vi halva.

utan man får bo där själv.

i tio år är tanken–

att komma in.

som man ska över just nu.

–Smart. Nöden är uppfinningarnas moder.

Man ser behoven och hittar lösningar.

att vara en offentlig sektor-ekonom...

–Det låter hemskt.

från en sektor, hushållen–

–till en annan sektor, HSB som företag.

är det fortfarande en skulduppbyggnad.

Finansinspektionen har infört–

–för att sätta lock på skuldsättningen.

går för långt–

nåt annat om tio år.

En skuldsättning eller obalans.

–Min tråkiga kommentar...

Men en klok kommentar.

Är det dags att runda av?

att på sommaren...

Det här är inte ert expertområde.

på sommaren?

Eller är det tillfälle för att göra fynd?

Vad tänker ni som är bankexperter?

eller ska man hålla sig undan?

Jag fick rådet av en mäklare–

skulle sälja min första lägenhet–

Gå ut lite tidigare i augusti–

som ska flytta och börja plugga.

på den tiden.

hur man ska tänka.

–Utifrån min datanördhorisont...

hög aktivitet under våren.

Annonserna har minskat.

Kan det bli en ovanlig sommar?

Man får fråga en mäklare.

om man ska sälja eller köpa.

hur man ska tänka.

Det blev vi kanske klokare av.

Tack så mycket för att ni kom hit.

Lena Fahlén och Johan Löf.

och lyssnat på Kvadrat–

–under de första två säsongerna.

största näringslivspoddarna i Sverige.

Vi är jättemallig över det.

Grattis, får man säga.

Tack för i dag och glad sommar.

Jättekul att ni har gästat oss.

Hoppas att ni kommer tillbaka i höst.

med en ny fullspäckad säsong–

–för er bostadsintresserade.

hur bostadsbristen för unga ska lösas.

–Bra. Härligt.

Bostadspodden Kvadrat avslutar säsongen med en tillbakablick på höjdpunkter från programmen som sänts hittills och en spaning in i framtiden. Vad säger det ekonomiska läget under försommaren om hur bostadsmarknaden kommer utvecklas under resten av året? Hur påverkar ett minskat bostadsbyggande i Sverige marknaden och hur allvarligt ska vi egentligen ta på hotet om ett möjligt handelskrig mellan USA och Kina?

Handelsbankens chef för makroanalys Lena Fahlén och makroekonomen Johan Löf delar med sig av sina tankar och erfarenheter.

Programledare: Petra Bergman och Joakim Båge

  • Så ska premiepensionen stöpas om1:09

    Så ska premiepensionen stöpas om

    En statlig utredning föreslår att premiepensionens öppna fondtorg ska ersättas av ett upphandlat fondtorg. Om förslaget blir verklighet spås antalet valbara fonder inom premiepensionen sjunka ytterligare.

  • Riksbyggens känga mot politikerna16:57

    Riksbyggens känga mot politikerna

    Bostadspodden Kvadrat är tillbaka med Mårten Lilja från Riksbyggen och Johan Engström från Fastighetsbyrån. Bergman och Båge leder diskussionen om den ohållbara bosituationen för unga och Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel.