Fortsatt stabil trend på bomarknaden

I morse kom färska siffror över bostadspriserna.

Det är det så kallade Hox-indexet för november.

Vi har Helena Bornewall här.

Makroanalytiker på Handelsbanken. Hur ser det ut?

Bostadspriserna fortsätter falla något i november:

–0,7 % i riket som helhet.

Men säsongsjusterat var det en svag uppgång.

Så vi ser en fortsatt stabil trend.

Är det ett trendbrott med en svag uppgång under hösten?

Nej, kanske mer en stabilisering–

–eftersom utbudet fortfarande är högt–

–och det kommer fler färdigställda bostäder nästa år.

Men det har ju varit några månader–

–med svagt ökande ökningstakter, säsongsjusterat.

Om man bara isolerat tittar på november–

–och de senaste tre månaderna, har det varit röda siffror.

Men för året som helhet är vi på gröna siffror.

Hur ska man tolka det?

Tänker du på årstakten då?

Just det. För från januari till i dag–

–är det ganska stillastående priser.

Jag ser det som en priskorrigering förra hösten–

–och en stabilisering under året.

Lite svagt uppåtgående priser på vissa håll–

–men "stabilt" är nog ordet jag skulle använda.

Om vi tittar på huspriserna isolerat – hur ser det ut där?

För huspriserna har vi sett en ganska likartad bild–

–jämfört med bostadsrättspriser de senaste månaderna.

Då vet vi att det finns skillnader i utbudet–

–och att problemen är större på bostadsrättsmarknaden–

–kopplat till främst nyproduktion.

Om vi tittar på bostadsrätterna specifikt.

Där. Om man tittar i de olika regionerna–

–så ser det ut som om Göteborg går bra–

–jämfört med Malmö. Eller hur tolkar man det här?

I ett långt perspektiv har de ökat mer.

Sen just i november backade Göteborg–

–i faktisk månadsförändring, lite mer.

På årstakt ser kurvorna från 2017 till 2018–

–relativt likadana ut i de olika storstadsregionerna.

Det skulle jag väl säga.

Du har med en graf över utvecklingen i olika län.

Om vi tar en titt på den, ser det positivt ut för Dalarna.

Jag har försökt leta efter nåt som sticker ut.

Det är ganska små regionala skillnader–

–om man ser på de större städerna.

Det kanske är lite förvånande–

–givet att det är olika marknader.

Här har jag lyft ut några län som har gått starkare–

–som Dalarna, Gävleborg och i viss mån Norrbotten.

Vad kan det bero på att det skiljer sig ute i landet?

Det kan förstås vara många faktorer.

Det är lite svårt att säga. Det kan bero på infrastruktur–

–och sysselsättningsökningar i regionen.

Och hur mycket som har byggts.

Men även i Gävle där priserna går relativt bra–

–backar ju antalet bygglovsansökningar–

–och byggandet framöver–

–så den breda trenden ser vi överlag för bostadsrätter.

Medan det för småhus...

...är variationer i landet?

För dem är det inte lika stora variationer.

Där har det inte skett samma priskorrigering.

Du hade med en annan intressant graf.

Om man jämför bostadspriserna med BNP–

–som är en indikator på hur det går för ekonomin–

–så hänger inte bostadspriserna med riktigt.

Är det ett resultat av de skärpta kreditrestriktionerna–

–med amorteringskrav och skuldkvotstak, eller?

Ja men precis, vi brukar ofta se ett tätare samband–

–mellan BNP och bostadspriser.

Det handlar om att vi får en störning i omvärlden–

–som påverkar sysselsättningen i Sverige–

–och hushållens optimism.

Det har vi inte sett nu–

–utan det är utbud och kreditrestriktioner i större grad.

Som dämpar priserna.

Och framöver ser vi att BNP-tillväxten mattas av.

Man vi ser att sysselsättning och inkomst fortsätter öka–

–och att BNP-avmattningen kommer från dämpat byggande.

Vi tror inte på några större spridningseffekter–

–till övrig ekonomi.

Om vi tar en titt på utbudet också.

Det är ganska stort just nu–

–om man ska tolka den här grafen, eller?

Det är ganska högt utbud.

Det är på samma nivå som för ett år sen.

Ändå vet vi att det läggs ut något färre nu–

–än för ett år sen, men det tar längre tid.

Det finns en ganska stabil trend även här.

Vi följer även antalet försäljningar.

Där har det, säsongsjusterat, gått ner lite på senare tid.

Hur ska man tolka ett stort gentemot ett litet utbud?

Det är många som vill sälja sin bostad, helt enkelt.

Sen kommer det delvis från den ökade nyproduktionen.

Folk vill flytta in där och sälja befintliga bostäder.

Generellt sett tyder ett stort utbud på lägre priser.

Det dämpar, generellt sett, bostadspriserna, till en del.

Sen kommer vi från en nivå då det gick snabbt att sälja.

Under tidigare år. Så en del av det här–

–är nog en normalisering till mer normala nivåer–

–och normalt beteende.

Man ska inte dra för stora växlar på det.

Slutligen, vad är din prognos för utvecklingen–

–för bostadsmarknaden för 2019?

Har den förändrats nånting efter de senaste Hox-siffrorna?

Nej, inte efter det här utfallet.

Men vår syn är att det är ganska oförändrade priser 2019.

I stället för att växa i takt med inkomstutvecklingen–

–tror vi att det ökade utbudet–

–och det kommer ut fler bostäder på marknaden nästa år–

–tillsammans med lite högre boendekostnader–

–kommer att dämpa priserna–

–så att det sammantaget blir ganska oförändrat.

Okej. Tack så mycket, Helena Bornewall.

De svenska bostadspriserna fortsätter nedåt i november, både för bostadsrätter och för villor. Justerat för säsongseffekter beräknas dock prisutvecklingen till en uppgång på 0,7 procent. Det visar de färska Hox-siffrorna från Valueguard.

Helena Bornevall, makroekonom på Handelsbanken kommenterar statistiken.

 • Kortköp kan nekas av nya betalningsregler1:42

  Kortköp kan nekas av nya betalningsregler

  14 september träder nya regler i kraft i enlighet med EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2. Det innebär kort att majoriteten av alla nätköp måste verifieras av kunden och kortköp i butik kan nekas om pinkoden inte används. 

 • Fyra sätt att dryga ut studentkassan2:04

  Fyra sätt att dryga ut studentkassan

  Som nybliven student kan ekonomin kännas begränsande, men studentlivet behöver inte vara så knapert som det ryktas. Albin Kjellberg tipsar om fyra sätt att få...

 • Få fason på din pension2:15

  Få fason på din pension

  De allra flesta på den svenska arbetsmarknaden får tjänstepension inbetalad av sin arbetsgivare. Américo Fernández från SEB tipsar om hur de som saknar tjänstepension, ofta egenföretagare, kan kompensera för det.

 • Så påverkar minusräntan dig2:12

  Så påverkar minusräntan dig

  Centralbanker världen över har sänkt räntor i försök att få upp inflationen. I Sverige ligger räntan på -0,25 procent och i eurozonen är den -0,4...

 • Så fungerar ett brutet räkenskapsår1:26

  Så fungerar ett brutet räkenskapsår

  För de flesta bolag är ett räkenskapsår detsamma som ett kalenderår, men vissa företag väljer ett brutet räkenskapsår. Men vad innebär det och vilka företag kan dra nytta av det? 

 • Så sparar du rätt till barnen2:23

  Så sparar du rätt till barnen

  Planerar du att komma i gång med ett sparande till dina barn? Vänta tills du har sett de här tre viktiga tipsen från EFN:s Albin...