Ny fullmakt alternativ till god man

Varje år insjuknar nära 25 000 i en demenssjukdom.

Folksjukdomen blir allt vanligare–

–i takt med att vi lever längre.

När man inte längre är vid sina sinnens fulla bruk behöver man hjälp med det ekonomiska.

Därför vill regeringen införa framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

Det är en fullmakt som jag kan skriva i dag–

–om vad som gäller vid ett framtida hälsotillstånd–

–som jag själv preciserar.

Fler än demenssjuka kan behöva en sån fullmakt.

Ja, det kan nog alla vuxna behöva.

Vi kan ju råka ut för en olycka som gör oss oförmögna–

–att ta hand om vår ekonomi.

Varför funkar det inte lika bra med en vanlig fullmakt?

Den täcker ju in det som är nu, men man kanske inte–

–vill att fullmakten ska gälla annat än i särskilda fall.

Dessutom måste en fullmakt kunna återkallas.

Om jag då inte är vid mina sinnens fulla bruk–

–så gäller egentligen inte fullmakten.

Det blir tvärtom egentligen.

Det är ett alternativ till god man. Varför behövs det?

Det är svårt att hitta personer–

–som vill ställa upp som god man.

Det krävs också en hel del...

...myndighetsanspråkstagande helt enkelt.

Från myndighetshåll vill man möjliggöra–

–enklare förfarande och det finns EU-rekommendationer–

–om att man ska ha framtidsfullmakter.

Den ska träda i kraft när fullmaktsgivaren–

–inte längre är vid sina sinnens fulla bruk.

Hur vet man när det inträffar?

Man ska precisera vilka hälsotillstånd det ska gälla–

–men sen ska man naturligtvis ha ett läkarintyg.

I samband med att den som kallas fullmäktige–

–ska använda fullmakten ska man ha ett läkarintyg.

Sen ska det registreras hos överförmyndaren.

Vad händer om fullmaktsgivaren inte håller med om tillfället när fullmakten träder i kraft?

Som fullmaktsgivare kan man alltid återkalla den.

Regeringen vill också inför anhörigbehörighet–

–som gör att anhöriga kan utföra enklare vardagsärenden.

Det är också en nyhet–

–att man kan vara anhörig ställföreträdare.

Det gäller de allra mest vardagliga ärendena–

–som att köpa kläder, skor, mat–

–men även att betala skatt och att transportera.

Det handlar inte att ta hand om sparande.

Är det nån skillnad på kriterierna för–

–för framtidsfullmakt kontra anhörigbehörighet–

–gällande när den träder i kraft?

Gällande framtidsfullmakt handlar det om–

–att det ska vara en varaktig oförmåga.

Om man ska kunna bli ställföreträdare handlar det om–

–att det är uppenbart att man inte klarar nåt själv.

Det kan vara tillfälligt vid en olycka till exempel–

–men sen kommer man tillbaka.

Det handlar om att snabbt kunna träda in för–

–att göra ärenden som behövs för att klara vardagen.

Det är en turordning vem som kan vara det.

Det är make, maka, sambo och i nästa led barn–

–och sen barnbarn som kan träda in.

Det är en väldigt begränsad grupp–

–som kan vara ställföreträdare.

Det här är ju inget nytt.

Redan 2004 fanns det förslag om framtidsfullmakter.

Sverige är sist in i Norden med att införa dem.

Varför har det tagit sån tid?

En utredning ansågs inte vara tillräckligt djuplodande.

Det är ju en ganska kinkig uppgift.

Det får inte bli svårigheter för den som ger fullmakt.

Till exempel att den utnyttjas på fel sätt.

Sen är det kanske ingen prioriterad uppgift...

Kritiken är ju att det öppnar upp för bedrägerier.

Vadå, till exempel...?

Det är ett nytt område det kan bli bedrägerier på.

Man kan bli lite pressad till att skriva en sådan.

Dessutom kan ju den befullmäktigade–

–överträda sina befogenheter.

Det gäller ju att skriva en fullmakt–

–till nån som har förtroende för.

Sen ska det finnas möjlighet att skriva in–

–att nån ska granska det här.

Det ska även vara så att överförmyndaren–

–också ska kunna se om nåt är tokigt–

–så att man kan flagga för att det inte ska fortsätta.

Vad ska man tänka på gällande den som granskar?

Kanske nån som inte känner fullmaktshavaren–

–så att inte de kan gå ihop...?

Det kanske inte ska vara en för nära vän, men det kanske–

–är svårt att säga att man inte känner varann.

Om en utomstående är fullmäktige–

–kan en anhörig vara granskare eller vise versa.

Överförmyndaren i kommunen ska se till–

–att framtidsfullmakterna fungerar som de ska.

Hur ska de hålla kolla på det...?

Det ska inte vara nån skyldighet till redovisning–

–från fullmäktige eller ens ställföreträdare.

Däremot kan det vara en ny uppgift att man på begäran–

–ska få en redovisning eller att ärendet–

–ska dras inför domstol och det vore nåt nytt för en överförmyndare.

Vad är din rekommendation till nån–

–som funderar på att teckna en framtidsfullmakt?

Man ska fundera på lämpliga formuleringar.

Jag tror att behovet är stort att täcka glapprummen–

–som finns i dag och att man stöttar folk–

–så att man klarar det på ett bra sätt.

Man ska verkligen tänka över vad man vill göra.

Makar emellan kan ha gemensamma konton–

–och det finns även andra sätt.

När ska det här träda i kraft?

Om förslaget antas så blir det från 1 juli 2017.

Då kan man alltså skriva en sån fullmakt?

Man ska väl ha vittnen också?

Ja, det ska bevittnas–

–av två samtidigt närvarande vittnen–

–som också kan skriva nåt om hälsotillståndet nu.

Tack, Ylva Yngvesson.

Varje år insjuknar nästan 25 000 personer i en demenssjukdom. en folksjukdom som blir allt vanligare i takt med att vi lever längre. När man inte längre är vid sina sinnens fulla bruk behöver man hjälp med det ekonomiska. Därför vill regeringen införa så kallade framtidsfullmakter.

Det är ungefär vad det heter, en fullmakt som jag kan skriva i dag och som ska kunna gälla i framtiden när ett visst hälsotillstånd inträffar, som jag preciserar själv.” säger Ylva Yngveson, privatekonomisk expert.

Det behöver inte bara vara vid tillstånd som demenssjukdom som det kan vara bra utan Ylva Yngveson menar att det är något alla vuxna borde fundera på. Framtidsfullmakten är någonting man skriver när man är frisk.

”Vi kan råka ut för en olycka där vi blir helt oförmögna att ta hand om vår ekonomi.”  säger hon.

Tina Halldén pratar med Ylva Yngveson, privatekonomisk expert om införandet av framtidsfullmakt samt om en annan nyhet regeringen vill införa, anhörigbehörighet.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.5%
NASDAQ-100 -0.2%
NASDAQ Composite -0.3%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad tis 09:41
Fördröjning 15 min
 • Pensionen blir kanske inte så hög som du tror6:22

  Pensionen blir kanske inte så hög som du tror

  Louise Sander, vd på Handelsbanken Liv, menar att pensionssystemet är starkt jämfört med många andra länders. Däremot har kompensationsgraden, alltså den andel av lönen som betalas ut i pension, gått ner för de allra flesta.

 • Så ska du tänka kring softs6:49

  Så ska du tänka kring softs

  Att investera handlar inte bara om att handla bolagsaktier. Anna Svahn berättar om mjuka råvaror, eller "softs", som ett alternativ. Några av de vanligaste är jordbruksvaror som bomull, kaffe, kakao och socker.

 • De bästa tipsen för bättre parekonomi4:30

  De bästa tipsen för bättre parekonomi

  Det sista många par tänker på när de träffas och flyttar ihop är ekonomin. Men pengar kan lätt bli en källa till bråk, så det är bra att tidigt hitta en lösning som passar bägge parter.

 • Så tolkar du insynstransaktioner4:35

  Så tolkar du insynstransaktioner

  Insiders är kort förklarat personer i ledande företagspositioner. Deras innehav och handelsmönster kan ge användbara signaler till din egen handel - om du kan tolka dem. Mikael Olsson på Holdings förklarar hur.