Förvaltarna om fondernas framtid

Trots att 2019 var ett år då multiplarna expanderade–

–så tror du att de kan fortsätta expandera en del under 2020. Varför då?

Det är en enorm jakt på positiv avkastning.

En sektor som fastighetssektorn, som har transparent och positiv avkastning–

–är attraktiv.

Om mycket kapital söker positiv avkastning så värderas den typen av tillgångar upp.

En vinstkrona från en transparent sektor är mer värd i dag än den var tidigare.

Den multipelexpansion som pågått i flera år kan nog fortsätta en bit till.

Sen pratar vi också pris, börskurs, jämfört med vinst.

Vi kan också använda nyckeltalet pris jämfört med "net asset value".

Det ser också ut att vara höga värderingsmultiplar på pris/NAV.

NAV, fastighetsvärdet, i bolagen är nog något underskattat.

Det visar sig att när de säljer sina hus, får de bättre betalt än de bokförts till.

De till synes höga värderingarna av tillgångarna är en chimär.

Det är inte så höga värderingar på riktigt.

Det kommer nog att vara fokus på tillväxt även 2020.

Teknikdrivna tillväxtbolag kommer nog att utvecklas bättre–

–än den breda ekonomin.

Därför tror vi att en exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag blir vinnare.

Är teknikdrivna tillväxtbolag extra gynnade av lågräntemiljön?

De får tillgång till billigt kapital.

Det har man sett brett genom alla sektorer.

Teknikbolagen utgör inget undantag.

Den låga räntan kommer givetvis även att vara gynnsam för utvecklingen 2020.

Men det blir nog även ett fokus på vinster–

–och att bolagens vinster utvecklas väl.

Vinsterna har ju utvecklats positivt fram till 2018.

Men 2019 låg vinsterna ganska "flat".

Därför tror jag nu, givet den multipelexpansion–

–som vi både har haft inom teknikbolag och andra sektorer–

–så blir det viktigt att vinsterna utvecklas väl.

Du nämnde att du ser mindre risk i en del företagsobligationer med hållbar profil.

–Kan du utveckla det? –Man kan se på det på två sätt.

Dels är det en trend med gröna obligationer och sociala obligationer.

Många investerare intresserar sig för den här typen av investeringar nu.

När flera söker sig till en viss tillgång, så minskar likviditetsrisken där.

Det är viktigt. Men en sån investering ställer också krav på bolaget–

–att de ska återrapportera till oss vad de gör och vad pengarna är öronmärkta till.

Det sätter press och är vårt sätt att påverka bolagen på ett positivt sätt.

Och "likviditetsrisk" innebär att ni lätt kan ta er in och ur positioner–

–om det händer nånting.

Företagsobligationer får kritik för hur man ska hantera in- och utflöden ur det.

Om man kan få en del mer likvida investeringar, så är det gynnsamt.

Nordiska bolag är duktiga på hållbara investeringar–

–framför allt svenska bolag, och de större bolagen.

2019 avslutade ett starkt decennium för fonder. Förvaltarna Peter Norhammar från Länsförsäkringar,  Helen Broman från Lannebo Fonder och Henrik Tingstorp från Simplicity berättar hur de ser på det kommande fondåret.

Reporter: Albin Kjellberg

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier