Din Ekonomi: Barnspar, bostäder och bolagskompanjoner

Hej! Välkommen till Din ekonomi, denna lönevecka.

Vi ska prata om andrahandsuthyrning och om att starta bolag med kompanjoner.

Men vi börjar med barnen.

Funderar du på att börja fondspara till dina barn?

Då gäller det att tänka efter hur du vill att pengarna ska betalas ut.

Man tänker framför allt att de ska ha trygghet när de vill flytta hemifrån.

Till allt som det innebär att bli vuxen, men framför allt till boende med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut.

Det lär nog inte vara bättre när tvååringen vill flytta.

Visst känns det bra att spara till sina barn så att de har en slant när det blir dags att flytta hemifrån.

Men kanske inte lika bra om barnen tar de sparade pengarna och åker på en jorden-runt-resa–

–så fort de blivit myndiga.

Det gjorde jag när jag var 20 för de pengar mina föräldrar hade sparat åt mig.

Men det skulle ändå inte kännas bra om mina barn gjorde det.

Det kanske inte heller skulle kännas så bra om du skulle behöva komma åt pengarna och inte får.

Det är risken man tar om man sparar i barnets namn och inte sitt eget.

Fördelen att ha det i sitt eget namn är att man själv har kontroll på pengarna–

–och bestämmer när barnet ska få pengarna och hur mycket.

En fördel om man har flera barn kan vara–

–att samla alla barns pengar på ett konto och sen fördela det rättvist.

Samtidigt finns det nackdelar om man sparar i sitt eget namn.

Nackdelen med att ha det i sitt eget namn är att ingenting säger att pengarna är öronmärkta för barnet.

Du måste själv hålla koll på att inte ta ut pengar från kontot.

Om man dör så går det in i arvet.

Det har även betydelse vilken typ av sparande man väljer.

Väljer du att spara direkt i fonder eller i ett investeringssparkonto–

–som är ett skal för olika fonder, kan du inte påverka när barnet ska få tillgång till pengarna–

–om sparandet står i deras namn.

Väljer du däremot en kapitalförsäkring, som också är ett skal för olika fonder, kan du påverka mer.

En kapitalförsäkring innehåller ofta avgifter.

Där är en försäkring inblandad, så där har man fler möjligheter att villkora.

Man kan sätta en förmånstagare eller bestämma när barnet ska få tillgång till pengarna.

Hur ska man välja fondsparande till barn?

Fundera på hur pengarna ska användas. Vill man att barnet ska få tillgång till pengarna vid 18?

Vill man själv ha mer kontroll över pengarna? Det får man bena ut.

Det handlar inte bara om hur pengarna ska tas ut. Skattereglerna skiljer sig också åt en hel del.

Att fondspara till barn är samma sak som att spara till vuxna–

–när du väl har bestämt att sparandet ska stå i ditt eget eller barnets namn.

Du kan spara i fonder på flera sätt. Det som främst skiljer de olika sätten åt är hur pengarna beskattas.

Väljer du att spara direkt i fonder i en vanlig fonddepå, betalar du en liten årlig fondskatt–

–och en skatt på 30 % när du säljer fonderna.

Väljer du istället ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring–

–som är som ett skal att lägga olika fonder i, betalar du istället en årlig avkastningsskatt–

–men ingen skatt när du säljer fonderna.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring är väldigt snarlika. Fördelen med dem är–

–att nu när statslåneräntan är låg betalar du en väldigt låg skatt på sparandet.

En annan fördel är att pengarna är skattade och klara när du väl ska använda dem.

Nackdelen är att du måste betala skatt även de år när pengarna har sjunkit i värde.

Skatten betalar du varje år. En annan nackdel är–

–att när statslåneräntan stiger, stiger också skatten.

Skillnaden mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring är främst–

–att investeringssparkontot är gratis, medan en kapitalförsäkring ofta har avgifter–

–även om det skiljer sig mellan olika bolag. Dessutom kan kapitalförsäkringen innehålla olika försäkringsinslag.

Frågan är hur du ska tänka när du väljer fondsparande till dina barn.

Man får helt enkelt börja fundera på vilket sätt som passar mig när det gäller beskattning.

Vill jag bara skatta för den vinst jag faktiskt har gjort eller är det smidigt att pengarna är skattade och klara?

Vilken typ av fonder ska jag spara i?

Om man sparar på väldigt lång sikt, som det ofta är när man spar till barn–

–ska man välja fonder med aktier i. Det har historiskt gett högre avkastning.

Det kan vara rena aktiefonder eller möjligtvis en blandfond som har både räntor och aktier.

Tilläggas kan att det i regeringens höstbudget finns förslag om höjd skatt på investeringssparkonto–

–och kapitalförsäkring.

Nu byter vi ämne. För dig som vill starta eget kan det vara både lättare och roligare–

–om du startar tillsammans med en kompanjon.

Lennart Pettersson är inne på sitt fjärde företag. Alla har han startat och drivit med kompanjoner.

Fördelarna är att man ofta har olika bakgrund och kan tillföra olika kompetenser.

Man kan ha lite olika idéer som, om det är i positiv anda, kan vara bra för att driva företaget framåt–

–samt att man sprider sina ekonomiska åtaganden på fler.

Det gör att din egen insats och risk blir mindre.

I en restaurang är det ganska självklart att det finns olika ansvarsområden.

Nummer nio kan du fixa...

Jag styr köket och de matsalen. Eftersom de kan gästerna och krogen har de kaptensrollen här ute.

I andra företag kan det vara krångligare vem som ska bestämma vad.

Att man bestämmer vilka arbetsområden var och en av ägarna har.

Vad kan man bestämma över? Är det olika belopp eller olika tjänster som man bestämmer över?

Eller ska man bestämma om vissa saker gemensamt? Ska alla delägare vara med och fatta beslut?

Det kan vara viktigt att komma överens om hur man ser på kompanjonskapet och företaget.

Det är bra om man är ungefär i samma fas i livet.

Så att man inte startar med nån som precis har skaffat barn.

Han eller hon är i en helt annan fas i livet.

Det är också viktigt att man känner varandra.

Men det kan ju tillstöta saker. Nån kanske vill göra nåt annat eller så jobbar man olika mycket.

En vanlig orsak till problem är att nån tycker att den gör mer än nån annan.

Då ska man skriva ner tid som man lägger ner och förankrar den hos sina kompanjoner.

Då är det ganska enkelt att se. Har nån lagt ner mer tid, får han ut mer pengar eller ledighet.

Det är viktigt att man gör det och inte säger att det jämnar ut sig.

Rätt vad det är så är nån sur och tycker att det inte har jämnat ut sig. Då är det omöjligt att gå tillbaka.

Ett sätt är att undvika framtida bekymmer är att skriva ett avtal med sina blivande kompanjoner.

Det är jättebra att ha det man kommit överens om nedskrivet.

Så att man kan ta upp papperna vid varje bolagsstämma och säga: "Det här kom vi överens om."

Man ska absolut träffa en jurist och tala om vad man kommit överens om–

–och fråga vad det får för konsekvenser.

Sen ber man om hjälp att skriva avtalet.

När man startar upp ska man ha nån form av kompanjonskapsavtal.

Kompanjonavtal bör man alltså ha. Med mig i studion har jag Harry Goldman från Nyföretagarcentrum.

Välkommen hit. Vilka är fördelarna med ett kompanjonskap?

Det är jättebra att vara flera som startar.

Är man två eller fler kan man komplettera varandra på ett helt annat sätt.

Kan man hitta nån när man startar som har nånting som man själv inte har.

Är man kunnig på ekonomi, ska man ha nån kompanjon som är bättre på marknad, avtal eller affärsidéer.

Man har nån som inte är exakt likadan.

Hur hittar man den här personen?

Hur är det med äktenskapsförmedlingar? Det här är samma sak.

Man måste ha en person som man litar på. Det är egentligen grunden.

Man kan finna sin kompanjon var som helst.

Hur pass detaljerad ska man vara i avtalet?

Man ska vara väldigt noggrann med det. Ju mer man skriver, desto bättre är det.

Det man kom på i början som en tänkbar konflikt–

–är ofta de frågor som dyker upp senare.

Har man skrivit ner dem har man ungefär som när man spelar Monopol regler från början–

–och håller sig till dem. Har man inte skrivit ner dem är det svårt att peka på att vad man kom överens om.

Det är jätteviktigt att man skriver ner det. Hur man skriver ner det...

Man kan skriva ner det på ett vanligt papper också. Bara ni är ense som kompanjoner–

–och har det som nån slags grunddokument om man skulle bli osams sen.

Finns det inga regler för hur det ska se ut?

Det finns kompanjonavtal som är jättebra att använda som mallar och det ska man göra.

Ofta säger folk att de ska skriva ett kompanjonavtal–

–men gör det aldrig. Det blir aldrig påskrivet, utan ligger i nån byrålåda. Då blir det ofta problem.

Det viktigaste är att man skriver det. Vad kan hända under vägen?

Att man blir osams. Det händer.

Sin partner i livet väljer man av kärlek, här kommer det pengar in.

Då kan det hända andra saker också.

Det är jätteviktigt att man sätter sig ner och får sina namn på det där pappret.

Är det inte bättre att vara själv?

Det slutar oftast så. De flesta kompanjonskapen slutar i att man faktiskt går skilda vägar.

Är det så? Och ändå tycker du att man ska ha en partner i början?

Absolut, för då är det lättare att starta upp. Men har man gjort Monopolregler i början–

–så kanske inte skilsmässan blir så hemsk och blodig som den annars skulle kunna vara.

Man kan ju också komma överens när man går skilda vägar.

Avslutningsvis, dina bästa råd till dem som funderar på att starta eget.

Mycket är redan sagt. 1. Se till att skriva ner det på ett papper.

Anlita gärna experter - Nyföretagarcentrum, jurist eller nån annan - att ha som bollplank.

Tänk då på ett antal punkter. Vad är det man är ense om när man ska fatta beslut?

Hur gör man när man ska ta ut lön eller vinst?

Vad händer om konkurrens inträffar? Hur löser man det?

Hur får man pengarna när man väl vill kliva ur ett avtal?

Det finns ett antal såna här saker. Hur man disponerar sin tid, kontra den ersättning man får.

Det finns ett antal saker som är värda att diskutera, liksom vad man egentligen ska göra i bolaget.

Jättebra. Tack för det, Harry Goldman från Nyföretagarcentrum.

Med det lämnar vi det här med kompanjoner. Nu blir det nyheter i korthet.

Pratet om bostadsbubbla avskräcker inte köparna. Den senaste månaden steg priset–

–på bostadsrätter med 3 % och på villor med 1 %.

Räknat på ett år har villorna ökat med 11 % och bostadsrätterna med 14 %.

I Stockholm, Göteborg och Malmö är ökningen ännu större.

Samtidigt är det rekord för antalet anmälningar om lockpriser i bostadsannonser.

I 279 fall har missnöjda bostadsspekulanter anmält mäklare för lockprisannonsering.

Boverket höjer prognosen och räknar med att det behöver byggas 700 000 nya bostäder det närmaste decenniet–

–eller 70 000 per år. Som en jämförelse beviljades det första halvåret i år bara 4 500 nya bygglov.

Det inkluderar fritidshus, industrier och butikslokaler.

Vem vabbar hos dig? I över 60 % av fallen är kvinnan hemma med ett sjukt barn.

Om trenden håller i sig blir vabbandet jämställt först år 2040.

Har du fått mindre än 2 000 kronor för mycket utbetalt från Försäkringskassan–

–så slipper du att betala tillbaka.

Myndigheten har höjt gränsen för när felaktiga utbetalningar inte ska återkrävas.

Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt?

Då är det bäst att följa reglerna. I värsta fall kan du bli av med lägenheten.

Tusentals svenskar hyr ut sina bostadsrätter varje år.

Innan man hyr ut finns det fler praktiska saker att ta itu med.

Se först och främst till att ha tillstånd från föreningen annars kan bostadsrätten förverkas.

Det innebär att medlemskapet och nyttjanderätten är förverkad i bostadsrättsföreningen.

Det betyder att man faktiskt är tvungen att flytta. Gör man inte det kan man bli avhyst.

Då tvångssäljs lägenheten på exekutiv auktion.

Risken med det är att priset blir lägre än vid en vanlig försäljning.

Men har man hyrt ut utan tillstånd får man först chans att sluta med det.

Det är inte så vanligt att det går så långt som till tvångsförsäljning.

Oftast försöker föreningen och bostadsrättsinnehavaren komma överens, så att man slipper det.

När man hyr ut sin bostadsrätt är det viktigt att skriva bra avtal och kolla upp den man ska hyra ut till.

En bra idé är att kontrollera att den tilltänkta hyresgästen inte har skulder hos Kronofogden.

Man träffar personen, inhämtar referenser och ser till att personen i fråga har en inkomst som matchar hyran.

Det var allt för oss denna gång. Nästa vecka ska vi titta på fynden i replokalen.

Eftersom det drar ihop sig mot förkylningstider berättar vi om sjukförsäkringen.

Missa inte det!

Funderar du på att börja fondspara till dina barn? Din Ekonomi hjälper dig välja rätt barnsparande i fonddjungeln. Tusentals svenskar hyr ut sin bostadsrätt i andra hand, men flera praktiska saker glöms lätt bort. Det kan gå så långt att du kan bli av med lägenheten.

Dessutom pratar vi starta eget med en eller flera kompanjoner, vilket kan vara både lättare och roligare. Gäst i studion Harry Goldman, vd Nyföretagarcentrum.

Programledare: Petra Bergman

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.2%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min
  • Så ser aktieägandet ut i Sverige1:29

    Så ser aktieägandet ut i Sverige

    Närmare en femtedel av alla svenskar äger aktier. Förutom att det är fler män än kvinnor som handlar i aktier, så finns det också stora...

  • Bostadspriserna på väg att stabiliseras3:39

    Bostadspriserna på väg att stabiliseras

    Under måndagen presenterades färska bostadssiffror från Valurguard. Priser på villor sjunker 0,6 procent medan bostadsrättspriserna går ned 0,4 procent. Säsongjusterat går dock priserna upp för tredje månaden i rad. Lena Fahlén från Handelsbanken kommenterar.