Back to basics med investeringsregler – del 1

Den här veckan ska vi gå igenom investeringsregler.

Ja du, Nicklas, varför är det här så viktigt?

Det är en grund, att man måste kunna...

Att ha investeringsregler gör det mycket enklare–

–att följa reglerna och känna sig lugn när börsen svänger.

Vi har pratat väldigt mycket om en baissig börs–

–och det har varit turbulent i år.

Jag är ändå evig optimist, liksom du.

Men i stället för att prata om turbulensen på börsen–

–går vi tillbaka till basics och investeringsregler.

Alla har nog inte satt sig ner och funderat kring–

–hur de ska lägga upp sitt aktiesparande med regler.

För om man har det blir det enklare när det blir stormigt.

Fondförvaltare har placeringsmandat. Det kan vara nyttigt.

Det behöver inte vara en uppsats på tio sidor–

–men att man bara har funderat lite, kan hjälpa till.

Så i dag går vi tillbaka till basics–

–och ger inspiration kring hur man kan tänka–

–angående investeringsregler.

Du har 14 punkter man ska tänka på.

Sju tar vi i dag, sju sparar vi till nästa vecka.

Så att...

Pekpinnen!

Då får du visa upp den här bilden nästa vecka också.

Men det är viktigt att ha med sig.

Så lång är min placeringshorisont – tills jag är gammal.

Jag vill också säga att den senaste tiden...

Snart är året slut.

I går hade vi den bästa börsdagen–

–på åtta månader i USA.

Det räckte att Federal Reserve sa–

–att vi är nära "steady state" på räntan.

Så det kan gå fort tillbaka också.

Och ingen diskonterar en lösning på handelskonflikten.

Då är det bra att inte dras med i psykologin–

–utan minnas pekpinnen.

Om du inte har regler, vilka fällor kan du då falla i?

Man kan falla in i det psykologiska beteendet–

–och vara lite här och där, utan nån riktig helhet.

Det är som att stå vid rött ljus och inte trycka på knappen.

Andra människor förväntar sig att jag har tryckt.

Och om jag går mot rött, följer många med.

Vi har samma flockmentalitet på börsen.

Med investeringsregler är man mer immun.

Man vaccinerar sig lite mot sämre tider på börsen.

Här är första punkten man bör tänka på:

Den här är väl rätt vanlig att folk glömmer.

Att bestämma på hur lång sikt man ska spara.

Det är 14 punkter och vissa kan tycka att det är för basic.

Men "back to basics", och det är bra att fundera igenom–

–och ha de här på plats. Det är enkelt och effektivt.

Syftet med pengarna? Det är den första frågan att ställa.

Är det korta pengar, eller långa pengar, årtionden fram?

När jag nyligen skrev på för en lägenhet–

–har jag en amorteringsportfölj.

Men i samma sekund som jag skrev på–

–kände jag att det hände nåt.

För den här placeringen, det här "spread-caset"–

–blev mer pengar än kapital, för jag kanske behövde dem.

Men det hände nåt här.

Jag hade ett långsiktigt syfte med dem–

–men på en sekund förändrades det.

Jag trodde att det kunde förändras. Det var psykologiskt.

Vad är syftet med pengarna? Med lång horisont–

–behöver man inte vara orolig för svängningar i dag–

–utan kan passa på att köpa mer.

Vi ska inte fastna här, men...

2008, under brinnande finanskris–

–slog det mig att det var rea på stan–

–på lyxvarumärken, som du aldrig annars ser rea på.

Det hände då. Det händer betydligt oftare på börsen.

Om du vet att du är långsiktig, så har du också mage–

–att köpa mer när det svänger.

Om du inte vet hur lång horisont du har–

–lär det göra herrans ont i magen.

Så, börja med ettan.

Och ibland när man frågar folk som sparar:

"Vad är pengarna till?"

"Lite ska gå till kontantinsats, lite till pension"–

–"och lite till en bil."

Okej. Men om det är så spretigt–

–så har du olika horisonter för pengarna–

–och trots att majoriteten var tänkt till om 30 år–

–gör den lilla delen till kontantinsats–

–att du blir skraj vid nedgång.

Dela då upp det i olika portföljer efter sparandetyp.

Då kan man anpassa hur portföljen styrs efter horisonten.

Absolut. En kontantinsats i Stockholm på, säg 300 000–

–och börsen faller 10 %...

I går var vi på –10,6 % i korrektionsfas.

Det blir över 30 000 kronor, 2 500 i månaden i ett år.

Det skakar till i magen. Man får ont i magen–

–om man mixar allt det där och inte vet syftet.

Därför är vi kvar på punkt 1. Det är så viktigt.

Man måste bestämma sig och vara ärlig mot sig själv.

Om du har en långsiktig horisont–

–vågar du vara mer långsiktig på riktigt.

Hemma, när ingen annan ser, när det skakar på börsen–

–så gör det mindre ont, om du har varit ärlig–

–och vet att pengarna är långsiktiga–

–och kontantinsatspengarna nån annanstans.

Där är syftet mer givet och mycket närmare i tiden.

Människan är irrationell, så man behöver hjälp.

Vi är inte strängt kalkylerande och nyttomaximerande.

Nu ska vi vara maximerande för att hinna med de sju.

Spelar antalet aktier nån roll? Du menar väl antal bolag?

Nej, hur många aktier man har spelar ingen roll.

En miljard aktier som kostar ett öre–

–eller en aktie som kostar 300 000...

Antalet aktier spelar ingen roll, men antalet bolag.

Enligt Aktiespararna, 10–15 bolag i 5–6 olika branscher.

Enligt Euroclear har vi i snitt aktier i 4,8 bolag.

Nästan hälften nöjer sig med aktier i ett bolag.

Under it-euforin hade man aktier i ett eller två bolag.

2015 var Fingerprint enormt hett.

Väldigt många hade bara Fingerprint.

Hur många man behöver...

...får man komma fram till själv.

Vissa tycker: "Ha aktier i 5–6 bolag, då."

"Ha en tajtare koncentration och stenkoll på bolagen."

"Diversifiering är för dem som inte vet vad de gör."

Men de som har en koncentrerad portfölj kan säga så.

Går det att förutse allt genom att vara påläst?

Nej. Om du har fem innehav och ett konkar–

–så är 20 % borta.

En påtaglig smäll, även om inte allt kapital är borta.

Aktiespararnas 10–15 bolag är rimligt–

–för då börjar man få ner den specifika bolagsrisken.

Systemrisken får du inte riktigt bort.

Som den finansiella härdsmältan 2007–2008–

–eller planen som flög in i World Trade Center–

–varpå börsen föll mycket.

Vid sidan av att det var en tragisk händelse.

Sånt kommer man aldrig ifrån.

Men, Peter Lynch, som var fondförvaltare i 13 år–

–på Fidelity Magellan–

–levererade 29 % om året och hade 1 400 innehav.

Det är som en global fond.

Sen vet jag inte om bara några få av de 1 400 innehaven–

–stod för en väldigt stor andel. Så kan det vara.

Och så en jättesvans av hundratals bolag.

Man ska inte vara rädd för att ha för många bolag.

Om man har för många köper man ett investmentbolag.

Om man vill vända på det.

Om man äger Investor, Kinnevik och Industrivärden–

–har man diversifierat sig ganska bra.

Man får bra underliggande spridning–

–då de har som affärsidé att äga bolag.

Men man får inte glömma bort...

Peter Lynch var ju en legend i fondbranschen–

–men det gick att leverera avkastning med många innehav.

Man ska också bestämma hur stor vikt bolaget ska utgöra.

Ta Fingerprint, som exempel.

Från 2012 till toppen 7 december 2015–

–gick aktien 267 gånger pengarna.

Då förstår man att om man hade satt samma pengar–

–i tio bolag, hade Fingerprint blivit en stor sumobrottare–

–på den lilla ekan, och vattnet är iskallt i november–

–kanske i Norrbotten. Då vill du inte att båten kantrar.

Då får man kanske göra det otänkbara och sälja av aktier.

För att balansera portföljen. Eller att alla nya pengar in–

–går till att fylla ut de andra.

Det kan vara ett bolag som delar ut.

Ta då utdelningen och pytsa in i de andra.

Man måste ha en balans.

Det hjälper inget att ha aktier i 10–15 bolag–

–när en är den absolut största pjäsen.

Ska man inte behålla vinnarna?

Jo, det brukar man säga.

"Cut your losses short and let your profits run"–

–som Peter Lynch sa, och Warren Buffett frågade:

"Får jag använda det i min årsredovisning?"

Man kan se det som en rabatt–

–där man vattnar fina blommor och klipper bort ogräs.

Visst, låt vinnarna blomma ut och klipp ogräset–

–men man når också en gräns.

Du kan inte ha en portfölj där en enskild vinnare–

–går så bra att den blir en för stor andel i portföljen.

Lite tvehövdat?

Du tappar "risk management", riskspridningen.

Ha kvar vinnaren. Jag förespråkar inte aktieförsäljning–

–men om den har blivit så nedrans stor–

–och nysparandet inte ens är i närheten att ge balans–

–och inte heller utdelningen–

–då kanske man måste sälja av en liten andel–

–för att balansera upp, men man kan ändå behålla den.

Vi betar av de sista lite snabbare.

De här var lite tyngre.

Hur ska din mix av stora och små bolag se ut?

Bestäm allokeringen.

Vi har 377 bolag på Stockholmsbörsen.

Large, mid och small caps. Sen har vi Nordic MTF–

–Spotlight Stockmarket och alternativa aktiemarknader.

Det finns ett antal marknadsplatser.

Där kan man åtminstone fundera lite.

"Ska jag bara ha stora bolag?"

Ta OMXS30, förutom att Fingerprint kom in där 2016.

Men i övrigt är det PRO-ligan.

Det är bolag som grundades 1850, vid industrialiseringen.

Det är kanske inte de aktier som lär gå bäst framöver.

Det är inte så enkelt att växa när man är långa som vi.

Vi växer på bredden, inte på längden.

Man måste fundera på hur mixen ska vara.

Vilka listor kan jag köpa bolag på?

Vissa listor har högre risk.

Man får kolla vilka krav listorna ställer på bolag.

Om du söker dig till mindre listor, fundera på–

–om det ska vara 5, 10, 15 eller 20 %–

–så att du inte plötsligt sitter med 95 % småbolag.

När ska du omplacera?

Vi har varit inne på det.

Man ska ju skriva äktenskapsförord eller samboavtal–

–när man är vänner, även om man inte ska bli ovänner.

Men det är inte så enkelt.

När du har ett nyktert förhållningssätt till börsen–

–fundera då kring när du ska omplacera.

Jag var på teambuilding med min grupp–

–på ett bolag för nån vecka sen.

Det var en eventbyrå där man gjorde–

–en uppgift tillsammans, under stress.

När man är under stress, påverkas man ordentligt.

Det var lite "koko"! Mitt IQ föll ungefär 95 %.

Besluten blev sämre, helt enkelt.

Och även om jag har huvudet någorlunda på skaft–

–så föll mitt IQ jättemycket under press.

Man ska komma ihåg att börsen handlar mycket om psykologi.

Du gör sämre affärer när börsen är turbulent.

"De bästa affärerna görs i de sämsta av tider."

Bestäm på förhand, för att inte fatta dåliga beslut–

–när du är under press.

Man kan tänka så här:

De som inte tjänar pengar utgör ofta en högre risk.

Då måste man ha bestämt hur stor del man vill exponera.

Bolag som forskar fram en produkt kan ha jättepotential–

–men risken är högre. Det behöver inte vara fel.

Om vi ser på alla ungefär tusen bolag i Sverige–

–är det rätt många som inte tjänar pengar.

Bestäm på förhand om du ska investera i bolag–

–som inte tjänar pengar, för risken är högre.

Nummer 1: Får jag göra det?

Om jag får det – hur stor del av portföljen?

Med risk för nyemission.

Vi har väldigt ont om tid.

Det här är väl lite överkurs?

Fonder brukar ha en kassa på ungefär 10 %.

Vid en jätteförsäljning måste man skala innehav.

Det ökar pressen på marknaden.

Men om det går ner, eller inför en nedgång–

–och du vill bygga kassa–

–fundera då på om du ska försöka tajma marknaden–

–och max hur mycket?

Du tar sämre beslut under press. Bestäm dig innan.

Om man ska jobba med den här–

–är det ännu viktigare att man har följt de andra reglerna–

–så att man inte fattar förhastade beslut när man skalar.

Hos våra kunder, där jag jobbar–

–ser vi att köpen är ganska små–

–men försäljningarna är jätteklumpar.

Det har vi gjort ett avsnitt om, en utdelningsskola.

Men det handlar om att ha bestämt sig på förhand.

När man är ung vill man ha maximal värdeutväxling.

När vi blir skäggigare, gråhårigare och kanske tunnhåriga–

–typ bilden i början–

–då kan man tilta portföljen mot utdelning–

–för då kanske man behöver den slanten.

I dag behöver vi inte det.

Men om vi vill, var ska då direktavkastningen ligga?

Ska portföljen ge 2 eller 3 %–

–eller som Stockholmsbörsen förväntas: nästan 4,7 % 2019.

En stor del av totalavkastningen.

Tioårsränta på 0,50 %. Så bestäm dig i förväg.

Och det var dagens sju regler.

Tur att du fixade en cliffhanger.

Du ville ta alla på en gång. Det hade vi inte hunnit.

Nu kör vi hälften och nästa vecka kommer andra hälften.

Det blir spännande. Perfekt cliffhanger.

Vi passar på att vara tidiga med att puffa för–

–att det i Uppesittarkväll i december blir lite julmys.

Om man vill ställa en fråga eller dra ett julrim om börsen–

–mejlar man till uppesittarkvall@efn.se.

Den lådan kollar vi. Vi fick en fråga till förra avsnittet.

Gör det. Det är så himla roligt.

Det förstärker. Det blir roligt även för oss, tittarna–

–och dig som ringer in. Så gör det!

Och många tycker att det är kul med börsjulrim.

Så klura där hemma. Jag vill höra dem.

Med de orden tackar vi för i dag.

Att handla hämningslöst på börsen kan resultera i kaos. Därför kan det vara klokt att sätta upp investeringsregler att följa även när det stormar.

Nicklas Andersson har 14 investeringsregler han vill dela med sig av. De första 7 finns med i detta avsnitt och följande 7 kommer nästa vecka!

Programledare: Albin Kjellberg

 • #Uppesittarkväll 24 juni2:01:27

  #Uppesittarkväll 24 juni

  Sommar och semester kan påverka sparandet. Resekontot töms, sparkvoten sjunker och visst förtjänar du lite extra gott till grillen? Eller är du tvärtom sparsam under sommaren och kan investera mer än vanligt?

 • ”CSN-lån” till bostäder för unga34:31

  ”CSN-lån” till bostäder för unga

  Riksdagsledamoten Karolina Skog (MP) hjälper till att avsluta säsongen av Kvadrat. Hon berättar om en pågående utredning av den sociala bostadspolitiken. ”Strukturell hemlöshet”, statliga bolån för unga och innovation på bostadsmarknaden ligger i fokus.

 • Liten stuga väcker stort begär1:23

  Liten stuga väcker stort begär

  Intresset för att köpa fritidshus har ökat lavinartat i pandemins fotspår. Men när köpviljan rusar så är det få som vill sälja. Samtidigt går affärerna...

 • Psykologin bakom bunkringen2:58

  Psykologin bakom bunkringen

  Att bunkra toalettpapper skyddar inte mot coronaviruset. Så varför gjorde folk det? Sparekonomen Christina Sahlberg från Compricer förklarar psykologin bakom beslutet att fylla förrådet.

 • Läge för pokerface och sparkonton21:00

  Läge för pokerface och sparkonton

  I Kvadrat tipsar Johanna Kull från Avanza om hur du ska hantera kontantinsatsen och Frida Klaesson från Erik Olsson om hur du ska tänka kring bostadsköpet.

 • Dina rättigheter enligt semesterlagen2:03

  Dina rättigheter enligt semesterlagen

  Semesterlagen infördes 1938 och omfattade då två veckors ledighet per år. Mycket har hänt sedan dess och i dag har anställda rätt till minst fem...

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier