269 fonder försvinner – ökad konkurrens menar Pensionsmyndigheten

Ett nytt avtal på fondtorget för premiepensionen–

–har ställt till besvär för en del fondbolag.

En tredjedel har lämnat fondtorget sen ett år tillbaka.

Erik Fransson, vad innebär det nya avtalet?

Det är ett resultat av den nya lagstiftningen.

Från den 1 november har vi en ny lag och dess syfte–

–är att öka spararnas trygghet på premiepensionstorget.

Avtalet är en spegling av de nya krav–

–som vi ställer på fondbolagen och fonderna–

–för att vara med på fondtorget.

Vad hoppas man att resultatet ska bli för pensionsspararna?

Vad man hoppas på med den nya lagstiftningen–

–är att det ska vara tryggt.

Man ska inte behöva oroa sig för att det finns fonder–

–som inte har seriösa avsikter med sin förvaltning.

Man höjer kraven så pass att de fonderna försvinner.

Är du orolig för att konkurrensen blir för liten–

–och att bara de stora trötta blir kvar?

Nej, jag ser det inte som att konkurrensen blir mindre.

Ett synsätt är att konkurrensen blir lite hårdare.

Vi som upphandlare ställer hårdare krav på fondbolagen.

På så sätt ökar konkurrensen, så att de som är bra–

–har en bra hållbarhet och gör ett bra jobb–

–är de som överlever.

Det är så konkurrensen fungerar.

Vad är det för krav som ställs?

Vi har en del kvantitativa krav.

De kan ses som en indikator på kvalitet också.

Man ska ha 500 miljoner i sin fond–

–utanför premiepensionstorget.

Det är en indikator på att andra utanför premiepensionen–

–tycker att det är en bra fond–

–som har fått upp de volymerna utan att gå till oss först.

Man ska även ha en treårig historik i fonden.

Man måste också ha ett fondbolag som har funnits i tre år.

Sen finns det andra krav.

Det finns lämplighetskrav och krav på god sed.

Vi tittar mycket på intressekonflikter.

Vissa intressekonflikter drabbar spararna negativt.

Man gör saker i fonden som bara gynnar fondbolaget.

Det finns mycket runtomkring fondbolaget–

–som vi kommer att titta på utöver de kvantitativa kraven.

Diskuteras det fler förändringar för fondtorget?

Vi har den så kallade Steg 2-utredningen.

Där tittar man på att ta det ett steg till.

Det vill säga att vi ska kunna göra upphandlingar–

–och välja ut de fonder som lämpar sig i ett fondtorg–

–för att göra fondutbudet mer attraktivt för spararna.

Även välja fonder baserade på–

–hur duktig man är på att förvalta pengarna.

Samt använda svenska folkets kollektiva förhandlingskraft–

–och pressa priserna lite till.

Vad hade du velat se för förändringar på fondtorget?

Jag ser gärna att Steg 2-utredningen–

–landar på ett bra sätt.

Det vill säga att vi kan skapa ett bra brett utbud–

–där vi tar hänsyn till spararnas bästa.

Hitta bredden och djupet i utbudet, hållbarhetsaspekter–

–och använda upphandlingskraften i–

–att hitta de bästa förvaltarna till rätt pris.

Då kan man komma ner i kostnad ännu mer–

–men även höja kvaliteten.

Det har varit lite politisk turbulens ända sen valet.

Kan det påverka pensionssystemet på nåt sätt?

Vi har haft en stabilitet i pensionsgruppen historiskt–

–och vi förväntar oss att det fortsätter vara så.

Det är inget vi funderar på i dagsläget.

Tack så mycket.

I samband med att nya regler för Pensionsmyndighetens fondtorg träder i kraft avregistreras 269 fonder från torget.

70 fondbolag har ansökt om medverkan på fondtorget med totalt 553 fonder.

Erik Fransson, chef på fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten, förklarar att syftet med lagen är att erbjuda ökad säkerhet för spararna och att oseriösa fonder ska försvinna.

Att de hårda kraven på fondbolagen skulle innebära att konkurrensen blir mindre håller inte Erik Fransson med om. Tvärtom menar han att konkurrensen ökar.

”Vi som upphandlare ställer hårdare krav på fondbolagen och på sås sätt ökar konkurrensen”, säger Erik Fransson.

De nya kraven är både kvantitativa krav, lämplighetskrav och krav på god sed.

 • Så påverkar minusräntan dig2:09

  Så påverkar minusräntan dig

  Centralbanker världen över har sänkt räntor i försök att få upp inflationen. I Sverige ligger räntan på -0,25 procent och i eurozonen är den -0,4...

 • Så fungerar ett brutet räkenskapsår1:26

  Så fungerar ett brutet räkenskapsår

  För de flesta bolag är ett räkenskapsår detsamma som ett kalenderår, men vissa företag väljer ett brutet räkenskapsår. Men vad innebär det och vilka företag kan dra nytta av det? 

 • Så sparar du rätt till barnen2:23

  Så sparar du rätt till barnen

  Planerar du att komma i gång med ett sparande till dina barn? Vänta tills du har sett de här tre viktiga tipsen från EFN:s Albin...

 • 69 ska bli det nya 671:12

  69 ska bli det nya 67

  Riksdagen har beslutat att förlänga anställningsskyddet från 67 till 69 års ålder.

 • Föräldrar i bidragstoppen1:31

  Föräldrar i bidragstoppen

  I år väntas ersättning till föräldrar bli den största posten inom socialförsäkringen. Ersättning för sjukdom och funktionsnedsättning petas då ned till andra plats. EFN förklarar...

 • Här finns jobben om fem år1:05

  Här finns jobben om fem år

  I den senaste arbetsmarknadsprognosen spår Arbetsförmedlingen en avmattning i jobbtillväxten. På fem års sikt blir det svårast att få jobb inom bland annat medieyrken och...