Ska staten äga bolag?

Statligt ägande är frågan för denna upplaga av Veckomagasinet. Detta är en kort försmak på hela programmet.

Viktig dag för roshandel

Inslag. Blomsterförsäljning på Alla hjärtans dag står för en tiondel av årets försäljning. Blomsterförsäljaren Johan Nevado räknar med extra god försäljning i år.

Kommunernas dåliga ekonomi

Inslag. Många kommuner har dålig ekonomi, var sjunde går med förlust. Mats Kinnwall, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar direkt i studion.

Norberg har vänt utvecklingen

Inslag. Norberg drabbades hårt av industrinedläggningar men man har lyckats vända utvecklingen. Peter Andersson träffade kommunalrådet Åsa Eriksson.

Valdemarsvik – en av de döende kommunerna

Av Sveriges 290 kommuner beräknas en tredjedel gå med underskott de närmaste åren. Peter Andersson besökte Valdemarsvik tillsammans med Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia.

1 89 90 91 92