Svenska bolag får dåligt korruptionsbetyg

Inslag. I och med Telia Soneras påstådda mutaffärer i Uzbekistan fortsätter debatten om de svenska företagens affärskultur. I en internationell jämförelse rankas svenska bolag sämre än snittet.

1 44 45 46