Företag undviker moln

Inslag. Edward Snowdens avslöjanden om amerikanska NSA:s övervakning av datatrafik har inte bara rört upp känslor hos allmänheten. Det har även fått IT-ansvariga på företag världen över att tänka om.

1 2