Handelsbanken under förväntan

Handelsbanken rapporterar lägre nettoresultat än väntat under fjärde kvartalet. Intäkterna blev ungefär som väntat. Kreditförlusterna större än väntat. Bolaget lämnar högre utdelning än väntat. Totala intäkter uppgick till 11 152 miljoner kronor (10 125), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 559 miljoner kronor. Räntenetto uppgick till 7 777 miljoner kronor (7 299),…

1 2 3 4 5 48