Ingves inte bitter

Inslag. Riksbanken sänkte i dag räntan med en halv procent till 0,25 procent. Denna gång såg Riksbanken en lägre inflationstakt, enligt riksbankschefen Stefan Ingves, och därför sänkte man räntan så pass mycket.

RiksbankenStefan Ingves

Attefallshus – krångligare än väntat

Inslag. Den 2 juli börjar reglerna om det nya Attefallshuset och även möjligheten att bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter utan bygglov att gälla. Men konflikter om hur reglerna ska tolkas har redan uppstått. Men alla villaägare som är på väg att sätta spaden i jorden kan behöva lugna sig. För det ser ut som att de nya reglerna blir krångligare än vad som tidigare sagts.

AttefallshusStefan Attefall
1 23 24 25 26 27 29