Nytt innovationscenter för fintech

Finansinspektionen presenterade under fredagen en utredning som handlar om fintech-bolagens relation och samarbete med myndigheten. Bland annat ingår en kartläggning av svenska fintech-bolag och en lista på frågor och behov dessa kan ha. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kommenterar utredningen. 

FinansinspektionenFintechPer Bolund

Fingerprint bekräftar budplaner

Fingerprint Cards kommenterar nu morgonens uppgifter från Di om att ett kinesiskt bolag förbereder ett bud. ”Bolaget har erhållit ett brev avseende förberedande av ett offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier. Eftersom den samlade bedömningen är att sannolikheten för att uppköpsplanerna ska kunna förverkligas är låg, anser bolaget att uppgifterna inte utgör insiderinformation. Bolaget har därför…

Aktieåterköp för 500 miljarder dollar – men aktierna levererar inte

PowerShares Buyback Achievers ETF är upp 10,7 procent hittills i år, vilket är sämre än S&P 500 index. Bakgrunden är att bolag som genomför stora återköp av egna aktier helt enkelt presterar sämre än börsen i stort. Det är ovanligt i den korta historien, skriver Bloomberg-kolumnisten Stephen Gandel. Före 2017 har återköpsindex gått bättre än…

Norska oljefonden föreslår exkludering av olje- och gasföretag

Den norska oljefonden föreslår att olje- och gasföretag exkluderas från fondens jämförelseindex. Det kan innebära att investeringar i den sektorn avyttras framöver säger Egil Matsen som är vice centralbankschef i Norge i en intervju med Reuters. Enligt förslaget ska fonden över tid sälja av aktier i olje- och gasföretag, en sektor som idag motsvarar 6…

SPP Fonder utesluter ytterligare tio bolag inom kraftproduktion

SPP Fonder utesluter nu ytterligare tio bolag inom kraftproduktion. Inget av bolagen hör hemma i Norden. Bakgrunden är att omställningen till renare energi går för långsamt, menar fondjätten. – Vi valde för fem år sedan att exkludera alla renodlade kolbolag, samt kraftbolag som hade mer än 30 procent av sin verksamhet från kol, från våra…

1 2 3 4 46