Ränta å ja…

När räntorna var som mest volatila och tröttheten slog till på bankens handlargolv var det inte ovanligt att vi stämde upp i kör: ”Å ränta å ja, å ränta å ja…”. Faktiskt. Inte fantastiskt. Och nu när räntorna verkar vara på väg upp finns det skäl till att fundera hur bankernas intjäning kommer att påverkas.…

Handelsbanken under förväntan

Handelsbanken rapporterar lägre nettoresultat än väntat under fjärde kvartalet. Intäkterna blev ungefär som väntat. Kreditförlusterna större än väntat. Bolaget lämnar högre utdelning än väntat. Totala intäkter uppgick till 11 152 miljoner kronor (10 125), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 559 miljoner kronor. Räntenetto uppgick till 7 777 miljoner kronor (7 299),…

1 2 3 4 48