Solidars fonder stoppas

E-handeln ökar kraftigt. Regeringen höjer BNP-prognosen. Ökad avverkning i november.

Solidars fonder köpstoppas av Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten utreder om Solidar följer samarbetsavtalet som gäller för fondtorget och har köpstoppat fonderna så länge utredningen pågår. Fonderna går under tiden alltså inte att välja på torget. Det framgår av ett pressmeddelande från PPM. Om utredningen visar att Solidar bryter mot avtalet kan det leda till att fonderna avregistreras från fondtorget. Handeln kommer att…

1 2 3 4 80