Miljardinvestering i gasfält

Maersk Oil har tillsammans med sina partners i konsortiet DUC beslutat att förlänga livstiden för gasfältet Tyra i Nordsjön, rapporterar Reuters. Med en investering på 21 miljarder danska kronor, motsvarande 28 miljarder kronor, kommer Tyra att kunna fortsätta vara i drift i minst 25 år till, uppgav Maersk Oil. Maersk Oil har AP Moller Maersk…

SPP Fonder utesluter ytterligare tio bolag inom kraftproduktion

SPP Fonder utesluter nu ytterligare tio bolag inom kraftproduktion. Inget av bolagen hör hemma i Norden. Bakgrunden är att omställningen till renare energi går för långsamt, menar fondjätten. – Vi valde för fem år sedan att exkludera alla renodlade kolbolag, samt kraftbolag som hade mer än 30 procent av sin verksamhet från kol, från våra…

532. Green is good

Börslunch lägger aktierna åt sidan en dag och fokuserar fullt ut på den växande marknaden för gröna företagsobligationer. Med för att bena ut hur marknaden fungerar är Erika Wranegård, förvaltare på Öhman Fonder.

1 2 3 4 55