Boverket vill se högre byggtakt

Boverket, som i egenskap av expertmyndighet gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden, vill se en högre byggtakt för att bostäderna ska räcka till den ökande befolkningen. Myndigheten har analyserat bostadsbyggandet under förra året utifrån de senaste siffrorna från SCB och konstaterar att bostadsbyggandet planade ut under senare halvan av 2017. Fram till år…

Han tar över Boliden

Gruvbolaget Boliden har utsett Mikael Staffas till ny vd och koncernchef med tillträde den 1 juni. Han har varit anställd i bolaget och medlem i koncernledningen sedan 2011, först som finanschef och sedan 2015 som direktör för affärsområdet Gruvor. Rekrytering av ny direktör för affärsområde Gruvor inleds omgående. Det framgår av ett pressmeddelande. – Det…

1 2 3 4 39