Vapen och ammunition

Sverige är världens åttonde största vapenexportör och branschen sysselsätter runt 100 000 personer. Men det är en kontroversiell bransch, som tas upp i denna upplaga av Veckomagasinet.

Författaren Johanne Hildebrandt, som varit krigsreporter i 20 år, efterfrågar en öppen och en rationell debatt om vi ska ha en försvarsindustri eller inte. Hon vill ha en debatt om ett svenskt Nato-medlemskap.

Enligt Bertil Hellström, chef för myndighetsrelationer på SAAB, är företagets ambitioner att fortsätta att växa och att titta på tillväxtmarknader.

”Vi är ett litet exportberoende land, och det gäller även exportindustrin”, säger Cecilia Widegren (M), vice ordförande i försvarsutskottet.

Och gästerna får även svara på hur det egentligen är med hotet från Ryssland.

Programledare: Pontus Herin.