”Tillväxttoppen är nådd”

Välkommen till EFN:s studio i Göteborg.

Jag står här med Helena Bornevall–

–makroanalytiker på Handelsbanken. – Välkommen hit.

Vi ska prata makro. Hur ser konjunkturen ut i Västsverige?

Den är het med hög sysselsättningsgrad–

–som spiller över i konsumtionen.

Företagen har en väldigt positiv syn på ekonomin–

–och på orderingången. Så det går bra.

Vi har en graf där vi ser just detta.

Konfidensindikatorn, krångligt ord för vad då?

Det är ett mått på stämningsläget i ekonomin.

Man frågar företagen hur de ser på nuläge–

–och förväntningar i närtid–

–på orderstockar och antal anställda.

Här ser vi att den är över 100–

–vilket kan tolkas som att läget är starkare än normalt.

Men det pekar lite neråt här mot slutet.

Ner från 105-106 mot 103-104.

Vad tyder det på?

En liten avmattning.

Dels tycks det vara så att tillväxttoppen är nådd.

Vi har passerat den. Det är fortfarande starkt läge–

–men det kan inte växa ännu snabbare än tidigare.

Nu går det på högvarv.

Då uppstår det vissa produktionsbegränsningar.

Det är svårt att hitta maskiner, utrustning, lokaler–

–och personal, vilket begränsar produktionen.

Man kan se på företagens mer långsiktiga förväntningar–

–att de börjar dämpas. De blir lite mer osäkra på–

–hur efterfrågan kommer att se ut längre fram.

Det kan vara kopplat till osäkerhet i omvärlden.

Högt resursutnyttjande har vi också en graf på.

Den visar att det ligger på nästan 90 %.

Samtidigt går arbetslösheten ner. Arbetslösheten är...

...nästan 5 % med fortsatt högt utnyttjande.

Din kommentar...

Den gröna är industrins kapacitetsutnyttjande.

Den är väldigt hög, nära 90 %.

Det finns inte mycket lediga resurser i ekonomin.

Jämför det med toppen 2007.

Då hade vi vår förra högkonjunktur.

Då var det ännu lite högre.

Det är verkligen högvarv i industrin.

Vad är det som utmärker sig här? Vilka områden?

När vi är i Göteborg kan vi lyfta fram motorfordonsindustrin–

–som var den bransch inom industrin–

–som bidrog mest till uppgången i början av året.

Vad händer framöver? Finns det mer att ge?

Ja, det finns mer att ge. Vi tror på ett starkt 2018.

Vi ser en stark omvärld i euroområdet och USA.

Vi tror absolut att det finns mer att ge.

Men tillväxttakten kan nog inte öka ytterligare.

Spännande. Vi ska ser hur det ser ut på bostadsmarknaden–

–i förhållande till hushållen. Vi har en graf som visar–

–antalet färdiga bostäder i förhållande–

–till befolkningstillväxten.

Befolkningen ökar snabbare än vad det byggs.

Varför det?

Vi har hög byggaktivitet i Västsverige.

Det kan man se på arbetskraftsbristen.

Två av tre byggföretag har svårt att hitta rätt kompetens.

Det hämmar byggandet till viss del.

Vi har en stark befolkningstillväxt.

Här är det översatt till antal hushåll.

Men det ser ut att finnas ett fortsatt stort byggbehov.

Hur återspeglar sig det här i bostadspriserna?

Vi har en graf som visar hur de är på väg.

Det dippar och har gjort sen i höstas.

Trots byggbehovet så mattades det av efter sommaren.

Det beror på flera faktorer.

Den största nedgången var på bostadsrätter i storstäderna.

Det har väl skett en anpassning till de nya kreditvillkoren.

Sen har vi nyproduktionen...

Under hösten har det varit osäkerhet kring–

–om det byggs till rätt målgrupper–

–och hur det går för vissa byggbolag.

Det blir intressant att följa framöver–

–hur byggbolagen upplever efterfrågan–

–vilka priser de sätter–

–och i vilken takt de fortsätter bygga.

Stort tack, Helena Bornevall, för att du kom hit.

En het konjunktur råder i västra Sverige. Det menar Helena Bornevall, makroanalytiker på Handelsbanken. Men toppen verkar vara nådd och tillväxten mattas av.

”Eftersom vi går på högvarv börjar det bli svårt att hitta resurser som maskiner, lokaler och personal”, säger Bornevall.

Hon menar vidare att företagens mer långsiktiga förväntningar börjar dämpas. Dock väntas hela 2018 fortsätta starkt.

”Vi tror på ett starkt 2018 men tillväxttakten kan inte fortsätta som den gjort”, säger Bornevall.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.6%
NASDAQ-100 0.1%
NASDAQ Composite 0%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min