Svenska snålheten ett hinder i EU-förhandlingar

Detta är EFN i Göteborg. I dag tar vi pulsen på Cecilia Malmström.

Hon har varit EU-kommissionär med fokus på handelsfrågor. – Välkommen.

Handelspolitiken har haft stort fokus under din tid som handelskommissionär.

Det blåser kring den återhämtningsfond som EU-kommissionen föreslår.

Din position skiljer sig lite från Sveriges linje. Utveckla det.

Kommissionen har lagt fram ett förslag på en historiskt stor återhämtningsfond–

–och en reviderad långtidsbudget.

Det handlar om hur vi ska få Europa på fötter igen, kort- och långsiktigt.

Det är unika åtgärder som inte hade föreslagits under normala omständigheter.

Sverige måste, som alla andra länder, gå in i de förhandlingarna–

–med syfte att lösa detta – för vår skull eftersom det är vår viktigaste marknad–

–för 700 000 jobb beror på den inre marknaden–

–och av solidaritet med övriga Europa.

Regeringens inställning är att förhandla, men att ändå vara snålast i Europa.

–Det är en dålig ingångspunkt, tycker jag. –Var kan det här sluta?

Det kommer inte att sluta med det förslaget.

Man får justera siffrorna och ställa hårda krav på hur pengarna används.

Även om det är bidrag, så måste de vara en del i förnyelsen av Europas ekonomi.

Innovation, den gröna dealen, konkurrenskraft och så vidare...

Man måste prata om hur pengarna ska användas.

När tror du att det börjar svänga in mot nåt slutresultat?

Det är svårt att säga. Det hålls ett toppmöte kring midsommar.

De lyckas nog inte då, men kanske i början på hösten.

För 25 år sen, 1995, blev Sverige EU-medlem.

Du blev EU-parlamentariker 1999, EU-minister i den svenska regeringen 2006–

–och EU-kommissionär 2010 ända till nyligen.

Vad jag är mest nyfiken på är: Bör Sverige införa euro?

Ja, det tycker jag. Jag var aktiv i folkomröstningskampanjen för många år sen.

Nu är stödet för det svagt i Sverige, så det är inte aktuellt nu.

Men det är bra att man i samband med återhämtningen börjar diskutera–

–om det inte är en nackdel för oss att stå utanför.

När tror du att vi skulle kunna införa euron?

Då krävs det väl en folkomröstning till.

Någon måste prata om frågan för att det ska bli en debatt.

Det ligger nog några år fram i tiden.

–Bör EU ha beskattningsrätt? –Egentligen inte, tycker jag.

Man har pratat om att eventuellt införa nån form av koldioxidskatt inom EU.

Antingen skulle bara EU göra det–

–eller så gör vi det med en bredare grupp länder inom OECD eller G20.

Koldioxidskatt har funkat väldigt bra i Sverige. Det bör man titta på.

Men då går man över en ny gräns i EU-samarbetet.

Sveriges riksdag och regering är helt emot det, i alla fall de flesta där.

Jag tycker att man bör titta på det.

Det kan vara en del i finansieringen av återhämtningsfonden.

Om man skulle införa en sån, hur skulle då det gå till? Hur skulle man göra?

Det får man fundera på.

Vem ska samla in skatten och hur ska pengarna öronmärkas?

Och hur ska man begränsa detta?

Det finns ju inget seriöst detaljförslag kring detta–

–så det får man titta på. Det skulle krävas en fördragsändring.

EU har ju inte beskattningsrätt.

Borde EU få mer makt på bekostnad av enskilda medlemsländer?

Nej, så kan man inte säga. Inte mer makt för maktens skull–

–utan EU bör ha makt där det är bättre att EU beslutar tillsammans.

I coronakrisen såg vi att det var väldigt taffligt i början.

Varje land gjorde sin egen grej. Gränserna stängdes och man införde importförbud.

EU kritiserades för att göra för lite, men EU har ingen makt i folkhälsofrågor.

Nu kom man på att gemensamma lager och en gemensam beredskap hade varit bra.

Det kanske är bättre att göra det ihop. Så har hela EU-samarbetet utvecklats.

Om det är mer effektivt ska vi göra det tillsammans.

Man ska inte ha mer makt för maktens skull.

Vad skulle EU kunna bli bättre på? De två-tre främsta sakerna.

Generellt? Ja, det är mycket.

En fråga nu...

När vi kommit ur den akuta krisen måste man fundera på hur EU kan bli starkare.

Hur kan vi göra de nödvändiga reformerna på den inre marknaden, till exempel?

Vi bör satsa mer på gröna investeringar, innovation och forskning.

Vi måste se till... EU är bra på att tala om för andra länder hur de ska styras.

Samtidigt håller vi inte rent själva.

Två länder inom EU-samarbetet främjar sig från demokratin: Polen och Ungern.

Man politiserar rättsväsendet, och det sker inskränkningar i mediafriheten.

Det måste man komma till rätta med–

–om man ska ha nån trovärdighet, både internt och externt.

Absolut. Nu har vi en liten överraskning här.

Vi har ett antal ämnen. Du får dra ett ämne, så ska vi se vad vi börjar prata om.

Jag såg den översta. Den tar jag inte.

"Corona." Det har vi ju precis pratat om.

Vilka näringslivsrelaterade konsekvenser av pandemin är du mest orolig över?

På kort sikt är det massuppsägningar, konkurser och arbetslöshet.

Här i Västsverige drabbas turistnäringen hårt–

–och mycket annat event-relaterat drabbas just nu.

På lång sikt lär det också drabba våra industrier.

Vi måste se till att vi kommer igång efteråt–

–både lokalt och nationellt och tillsammans med andra.

Det är en global pandemi, så det är svårt att säga.

Det kan komma en andra våg i höst och då ställs fler människor utanför jobb.

Vi måste kraftsamla. En återhämtningsfond är viktig – så att vi klokt kan investera.

Dra ett nytt ämne.

Vad står det här? "2021."

Ja, det är ju nästa år.

2011 blev du hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Och nu i år är du gästprofessor vid Handelshögskolan vid universitetet.

Men vad händer 2021?

Det vet jag inte riktigt. Det kanske är då jag ska bli stor.

Min professur på Handelshögskolan löper ut vid årsskiftet.

Framåt hösten får jag fundera över det.

Vad innebär professuren?

Jag undervisar studenter på Handelshögskolan–

–och de som går Europaprogrammet, ett tvärvetenskapligt program.

Nytt ämne.

Handelskriget.

Vad bedömer du kommer att ske i handelskriget mellan USA och Kina?

Det är väldigt oroväckande för hela världen.

Handelskrig är inte bra och inte lätta att vinna.

Även om USA:s president tycker det. Det lugnade ner sig något i januari.

Man hittade ett preliminärt avtal, men nu trappas retoriken upp igen.

Trump har hotat med nya tullar mot Kina. Man säger–

–att Kina inte uppfyller de åtaganden man gjorde.

Kina svarar med att säga att de kommer ha mottullar osv.

Risken är att det trappas upp nu när presidentvalet i USA närmar sig.

Det är oroväckande. Handelskrig är inte bra för nån.

Europa riskerar att hamna i kläm. För många företag–

–som gör affärer både i USA och Kina innebär det en osäkerhet.

Det blir dyrare och mer komplicerat.

Nytt ämne.

WTO... Världshandelsorganisationen.

Det är en organisation som tycker borde reformeras.

Det är en utomordentlig organisation på många sätt med 164 medlemsländer.

Man försöker reglerar handelstvister och liberalisera och förenkla handeln.

De har gjort väldigt mycket gott. Men just nu står de och stampar.

Organisationen är omodern och har inte kunnat ta sig an nya frågor.

Många länder följer inte regelverket.

Men det betyder inte att den ska läggas ner eller att man går ur.

Tvärtom måste vi diskutera vad som behövs göras för att få–

–en organisation som främjar handel, ser till att den kommer många till godo–

–underlättar och tar ett ansvar för att handeln är hållbar.

Om USA skulle dra sig ur, hur urvattnat blir WTO då?

Det blir urvattnat. USA behövs. WTO grundades av USA och Europa.

Det är ytterligare ett slag mot den multilaterala världsordningen.

Kina, som USA med rätta kritiserar i WTO–

–får ännu större inflytande av WTO.

USA avsäger sig möjligheterna att påverka och förändra.

Dessutom får de handla till helt andra villkor.

Det blir dyrare, tullar och krångel för USA.

De förlorar mycket pengar på att gå ur. Jag tror inte att de gör det.

Men de fortsätter hota och blockera budgeten osv.

USA behövs vid bordet för att man ska kunna reformera.

EU, Japan och USA har försökt skriva lite nya regler.

Det finns en konstruktiv ådra, men det är oroväckande att de hotar att lämna.

Det börjar närma sig slutet av högen, men nån liten lapp till kan du dra.

Vad står det här, då? Kina.

Förra året intervjuade jag din kanslichef Maria Åsenius.

Hon varnade för att man inte ska vara naiv när det gäller Kina.

Hur orolig är du för Kinas framtoning?

Kina är en enorm supermakt. Vi behöver handla med Kina–

–samarbeta med Kina och lösa en del globala problem ihop med Kina.

Men Kina har en annan idé om hur världsordningen ska se ut.

Just nu har de en ganska aggressiv investeringsstrategi–

–som riktar in sig på företag som är av nationellt säkerhetsintresse.

Det är bekymmersamt. Sen investerar man i andra företag där det är välkommet.

Ibland ska man kolla vilken typ av investeringar det är.

Kina äger väldigt mycket hamnar, flygfält och vindkraftverk i Europa.

Det kanske inte alltid är helt klokt att lämna över ett så stort ägande–

–av en så central infrastruktur.

–Borde man sätta stopp för det? –Man håller på att ta fram...

...en investeringsgranskningsmekanism som gör att staten i vissa fall–

–kan stoppa en investering, det behöver inte vara från Kina–

–om den skulle hota vissa centrala värden. De flesta länder i EU har det.

Det är inte Kommissionen eller Bryssel som ska säga att en investering inte är bra.

En begränsad sådan som inte är protektionistisk men som sätter ner foten.

Det har nästan alla länder i världen just nu.

–Och det borde Sverige också ha? –Det ligger på utredning.

Riksdagen stödjer detta. Troligen kommer en sån mekanism före nästa val.

Det är bara en lapp kvar. På den står det Trump.

Vem är det, nu igen? Det är han som är president.

Hur farlig är Trump för stabiliteten när det gäller handeln i världen?

Han tycker att handeln är ett geopolitiskt verktyg som man använder–

–för att sätta press av andra skäl som att stoppa migrationen från Mexiko–

–eller för att straffa Iran eller Kina.

Det är inte den typen av handelspolitik vi européer vill se–

–även om vi ibland kan tycka att det finns fog för en del av retoriken.

Det är oroväckande att han drar sig tillbaka från internationellt samarbete.

Den transatlantiska länken, som historiskt har varit så viktig, är väldigt svag.

Han verkar tycka att samarbete är en svaghet.

Det samarbete vi har i världen efter andra världskriget har vi byggt upp tillsammans.

Det är bekymmersamt att han inte ser nåt värde i det.

Men han är amerikansk president och vald av amerikanerna. Han kanske blir omvald.

Vi måste förhålla oss till honom.

Stort tack för de här insikterna, Cecilia Malmström.

Tack från Göteborg. Gå gärna in på efn.se/nyhetsbrev–

–och prenumerera på det regionala nyhetsbrevet. Tack och hej.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på en historisk stor återhämtningsfond i pandemins spår. Cecilia Malmström, tidigare handelskommissionär i EU, berättar varför hon inte håller med den svenska hållningen.

”Regeringens inställning är att förhandla, men att ändå vara snålast i Europa. Det är en dålig ingångspunkt, tycker jag”, säger hon och uppger att det för Sveriges skull är viktigt att vara solidarisk i förhandlingarna för att stärka den inre marknaden.

Dessutom berättar Cecilia Malmström varför hon anser att Sverige bör införa euron, varför en koldioxidskatt kan vara del av en lösning för att ta oss ur konjunkturen som pandemin skapat och hur EU kan förbättras.

Hon berättar också varför hon tycker att Världshandelsorganisationen WTO borde reformeras, om kinesiskt ägande i Europa och kommenterar handelskriget mellan USA och Kina.

Redaktör: Anders Frick

 • Vi ses igen i augusti!1:26

  Vi ses igen i augusti!

  Vi på EFN vill tacka för en händelserik vår. Nu laddar vi batterierna och återkommer med nya tag i augusti!

 • Batterier återvinns med unik teknik3:42

  Batterier återvinns med unik teknik

  Forskare på Chalmers har utvecklat en ny teknik för att återvinna dyra metaller i batterier. Ett samarbete har inletts med batterijätten Northvolt.

 • Hon tar pulsen på Göteborgs näringsliv5:42

  Hon tar pulsen på Göteborgs näringsliv

  Trots coronapandemin fortsätter Linda Larsson att intervjua västsvenska näringslivsprofiler i Göteborgspodden. Sedan starten i februari 2018 har företagsledare delat med sig av både framgångsfaktorer och misslyckanden.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.6%
NASDAQ-100 0.7%
NASDAQ Composite 0.6%

Vinnare & förlorare

Avanza 3.6%
Karo Pharma 3.2%
Embracer 2.3%
Wihlborgs -3.6%
Ericsson -3.6%
Fabege -4%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min