Skogen blir klimatpolitik på EU-nivå

Trots att EU inte har mandat att lagstifta om skog–

–verkar EU-kommissionen få inflytande över skogsnäringen–

–när skogen blir en del av klimatpolitiken.

Förslaget innebär att kommissionen kan få rätt–

–att besluta om en referensnivå–

–för hur mycket skog medlemsländerna får avverka–

–inom ramen för hur mycket utsläpp man får göra.

Per Lindvall, vad är det som händer med skogen?

EU har väldigt ambitiösa mål för klimatpolitiken.

Tidigare har man mest tittat på utsläpp.

Markanvändningen är unik. Där tar man även upp koldioxid.

Det har man gjort, och EU vill säkra att man fortsätter.

Det får konsekvenser för hur man bedriver skogsbruk.

Vi lyssnar på vad branschföreträdare säger om förslaget.

I grunden är det bra att markanvändningen–

–kommer med i skogspolitiken.

Det kritiska här, är om man sätter referensnivåer–

–som är historiska bakåt i tiden–

–och enbart utgår från avverkningsnivån.

Europas skogar växer väsentligt mer än det som avverkas.

Ändå läggs ett förslag–

–som begränsar medlemsländernas möjligheter–

–till fortsatt utveckling och utökning av avverkningen–

–i relation till tillväxten.

Begränsningen bygger på historisk avverkning.

FN:s klimatpanel ser i stället–

–att aktivt skogsbruk och produktion av trä, pappersmassa–

–energi och nya produkter, är bäst för klimatet.

Då väljer EU ett förslag som begränsar de möjligheterna.

Branschen verkar enig. Det är viktigt att skogen tas med–

–i klimatpolitiken, men man vill hemskt gärna–

–att referensnivån baseras på framtidsutsikter. Varför?

Det historiska ger en väldigt statisk bild.

Skogens förmåga att absorbera koldioxid–

–beror på hur man sköter skogen.

Naturskogar är inga nettoupptagare av koldioxid.

Det förutsätter att man har ett aktivt skogsbruk–

–och växande skog.

Vi kan se på relationen mellan tillväxt och avverkning–

–sen 1956. Vad kan vi dra för slutsatser av grafen?

Att man har avverkat mindre än vad tillväxten är.

Det beror också på skogens åldersstruktur.

Om man inte gör nåt och bara låter skogen stå–

–så kommer förmågan att ta upp koldioxid att sjunka.

Man måste ha ett uttag av skog–

–för annars ruttnar den ner och då frigörs koldioxiden.

Branschföreträdarna talade om en form av paradigmskifte.

Från att ha sett skogen som en källa för tillväxt–

–och som källa för biobränsle–

–så ser man den nu som kollager. Berätta.

När man ser den här skillnaden–

–så ser man att skogen är en viktig kolsänka.

Då vill man extrapolera kurvorna–

–men det beror på hur man sköter skogen.

I Sverige, med vår typ av skogsbruk–

–har vi mycket medelålders skog–

–som är mellan 40 och 60 år.

Den växer väldigt kraftigt och absorberar mycket koldioxid.

Men om 20 år börjar dess förmåga att binda koldioxid avta.

Om man då inte får plocka ut den–

–påverkar man möjligheten till framtida inlagring.

All avverkning över det här taket–

–kommer att bokföras som nettoutsläpp–

–om man inte vidtar andra åtgärder. Vad för åtgärder?

Om man inte får en nettouppbyggnad–

–utan en sjunkande inlåsning av koldioxid i träd–

–måste andra sektorer kompensera för det.

Då kan det bli restriktioner för transporter–

–och små industrier som inte omfattas av utsläppshandeln.

Det kan få konsekvenser för andra delar av ekonomin.

Hur påverkar det tillväxt och jobb?

Ja, det får ju framtiden utvisa.

En del menar att det driver utvecklingen–

–att man är mer miljövänlig. Att det driver investeringar.

Men konsekvensen kan bli motsatt: att man stryper ekonomin.

Vad är positivt med förslaget?

Man ser att skogen...

Man måste ändå vara pragmatisk.

Att man tar med det här och ser att man har ett område–

–som kan bidra till att sänka koldioxidhalten i atmosfären.

Men vi måste vårda den på rätt sätt och inte låsa oss–

–så att det inte blir så–

–att man inte utnyttjar potentialen fullt ut.

EU är rädda för att länderna, om de sätter egna gränser–

–skulle underminera hela klimatarbetet.

Det kan vara bra med en viss press på länderna–

–men man måste vara pragmatisk–

–så att man inte hittar nån suboptimal lösning.

Tack, Per.

EU-kommissionen kan få rätt att besluta om en referensnivå för skogsavverkning i varje medlemsland. Under onsdagen röstar EU-parlamentet om huruvida referensnivån ska baseras på historiska nivåer eller framtidsutsikter, och svenska företrädare för skogsnäringen förespråkar framtidsutsikterna.

Stina Ollila pratar med Per Lindvall om vad vi kan dra för slutsatser.

 • Nöjda anställda ger bättre avkastning5:23

  Nöjda anställda ger bättre avkastning

  Ekonomiprofessor Alex Edmans vid London Business School har bedrivit en studie som visar att företag vars anställda är nöjda med sitt jobb presterar bättre på...

 • Klar ESG-profil lockar fler långsiktiga investerare6:57

  Klar ESG-profil lockar fler långsiktiga investerare

  Det lönar sig för företag att engagera sig i miljömässiga och sociala frågor. Det hävdade Laura Starks, professor i finansiell ekonomi vid University of Texas i Austin, på ett seminarium anordnat av Swedish House of Finance.

 • Venezuela knyter valutan till petro1:12

  Venezuela knyter valutan till petro

  I Venezuela har ekonomin länge varit ansträngd och den senaste tiden har valutan försvagats rekordmycket. Den 20 augusti genomförde man en valutareform som bland annat...

 • ”Sommaren är över för Stockholms ekonomi”4:11

  ”Sommaren är över för Stockholms ekonomi”

  Stockholm ser ut att ha passerat sin konjunkturtopp. Enligt Stockholms Handelskammare beror det på flera orsaker. Bland annat stor arbetskrafts- och bostadsbrist. "Nu gör sig flaskhalsarna påminda", säger chefekonom Andreas Hatzigeorgiou.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.4%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.6%

Vinnare & förlorare

Hufvudstaden 3.9%
Latour 3.1%
Getinge 2.2%
Beijer Ref -3.6%
THQ Nordic -3.7%
Evolution Gaming Group -4.1%
Uppdaterad tis 16:17
Fördröjning 15 min
 • Stor äppelskörd väntas0:58

  Stor äppelskörd väntas

  Maj månad var ovanligt varm och solig i år, vilket skapade nästintill perfekta förutsättningar för en fin äppelskörd. Äppelriket Österlen räknar med en skörd på...

 • Finansministern positiv till framtiden0:50

  Finansministern positiv till framtiden

  Regeringen befinner sig på Harpsund för att diskutera budgeten, bara en knapp månad innan valet. Finansminister Magdalena Andersson berättade under torsdagseftermiddagen om det ekonomiska läget och budgetplanerna för 2019.

 • Madonna fyller jämnt1:05

  Madonna fyller jämnt

  Den 16 augusti fyllde världsstjärnan Madonna 60 år. Sedan genombrottet på 80-talet har hon skrapat ihop en förmögenhet på 590 miljoner dollar. I födelsedagspresent har...