Så ska biltrafiken i Skåne minskas

Det här är EFN:s studio i Malmö.

Välkommen, Linus Eriksson–

–trafikdirektör på Skånetrafiken. Har du åkt kollektivt idag?

Ja, i morse. 7:48 från Malmö C till Hässleholm.

Gick det bra?

Vi var tio minuter sena upp till Hässleholm.

Du är inte ensam om att åka kollektivt.

Antalet resande har ökat varje år sen 2000. Varför?

Skåne har utvecklat kollektivtrafikresande–

–varje år de senast 18 åren–

–oavsett hög- eller lågkonjunktur.

Det finns flera orsaker till det.

Man slog ihop länen 1999 och bildade Skånetrafiken–

–och gjorde det möjligt att åka mellan länen.

En annan orsak är Öresundsbron–

–som öppnades 2000 och gav möjlighet–

–att koppla ihop Skåne med Själland.

Den tredje stora bidragande orsaken–

–är Citytunneln som invigdes 2010.

Det gav ett annat flöde och restiderna–

–från Ystad till Malmö och Lund kom ner.

Så flera orsaker har skapat förutsättningar för tillväxten.

Vi ska titta på vad det inneburit i kronor och ören.

Även om vi har Citytunneln här 2010–

–som gjorde att man kunde köra rakt igenom Malmö C.

Det gick inte tidigare.

Men det har fortsatt att öka. Vi har haft befolkningsökning.

Finns det fler orsaker?

Skåne har satsat på utbyggd kollektivtrafik.

På 80-talet hade man två pågatåg.

I dag har vi snart 99 stycken.

Vi har satsat på att göra kollektivtrafiken tillgänglig.

Det finns ett stort utbud i Skåne.

Ser man på mängden kollektivtrafik per invånare–

–så ligger Skåne väldigt högt jämförelsevis.

Vi har lyckats hålla priser som är rimliga–

–för att åka kollektivt. Jämfört i landet–

–ligger vi bland de lägsta länen i Sverige.

Den här regionen växer.

Arbetsmarknaden ser annorlunda ut i dag.

Man bor i Malmö, läser i Kristianstad–

–går på kultur i Helsingborg och festar i Köpenhamn.

Det kan man göra på en och samma dag.

Det är en ordentlig skidbacke. Hur ser det ut därborta?

Jag skulle vilja att den fortsätter.

Det här är pengarna och de följer resandet...

Vi vill att resandet ökar mer än pengarna–

–så att man får mer kollektivtrafik per investerad krona.

De senaste åren har trafiken kostat lite mer, och...

Vi ser att kostnadstäckningen har sjunkit något.

Alltså det som bekostas av biljettintäkterna.

Den ligger nu på strax under 60 %.

Ni vill att den ska öka lite.

Det är en politisk fråga också.

Vad ska kollektivtrafik kosta?

Hur mycket ska vara skatt och från de som reser?

Vi har lyckats behålla den här nivån–

–trots att vi har byggt ut trafiken.

Det är ett tecken på att fler reser.

Jämförelsevis i landet–

–är det en hög grad av självfinansiering.

Skattebetalarna står för drygt 3 miljarder–

–av den totala kostnadsmassan.

Men vi ska hålla den nivån.

Men vill politiken nåt annat får vi förhålla oss till det.

Det är sunt att biljettintäkterna står för en större andel.

Ökat resande ger då möjlighet att bygga ut trafiken.

Hur ser målsättningen ut när det gäller resandet?

Vi jobbar mot två mål.

Dels en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020.

Nu är vi nära 2020, så det mål vi jobbar mot i dag–

–är marknadsandelar mot bilen.

Vi kan flytta de som går och cyklar till bussar och tåg.

Det är inte så bra ur ett hälsoperspektiv.

Det är bra att människor cyklar i stora städer.

Vi vill se att Skåne växer hållbart.

Hållbart är inte att köra mer och mer bil.

Även om bilen blir miljövänligare–

–är det fortfarande en fråga om plats.

Ska städerna ha parkeringsplatser och gator–

–eller ska de ha en fungerande kollektivtrafik?

För att nå 2030-målet, hur många resor måste det då bli?

Varje skåning ska göra dubbelt så många resor som i dag.

Det innebär en stor beteendeförändring. Är det realistiskt?

Ja, om man jämför med bilmålet, 40 % som marknadsandel–

–mot 29 % i dag.

Ja, det är absolut möjligt.

Vi har redan visat att det går att öka.

Utbyggnaden av infrastruktur måste följa med.

Vi kan bygga ut med fler bussar och tåg–

–men om tågen har dålig punktlighet–

–och bussarna fastnar i stadstrafiken–

–så tappar vi resande.

Vi ska titta på hur folk reser i dag i Skåne.

Grå linjer är biltrafik och de gröna är tågtrafik.

De blå är regionbusstrafik. Det syns inte inne i städer.

Det är fortfarande en stor andel biltrafik.

In mot Kristianstad är en mindre del kollektivtrafik.

I den del som det bor mest människor i, Helsingborg-

–ner mot Lund och Malmö, sker 89 % av alla resor-

–på E6:an mellan Landskrona och Malmö med bil.

Så bara 11 % med kollektivtrafik.

Det är bara Lund, Malmö och över bron–

–där kollektivtrafiken är marknadsledande mot bilen.

Ni pratar om nya pågatågslinjer och stationer.

Pågatågen är pendeltågen i Skåne.

Skåne är flerkärnigt. Det är Kristianstad, Lund–

–Helsingborg och Malmö. Hur kopplas det bäst ihop?

Allting inom en timmes restid–

–med en fungerande kollektivtrafik.

Då är vår strategi att öka utbudet.

En sträcka är Kävlinge, Lomma och in mot Malmö.

I dag går det bara godstrafik på den järnvägen.

Från 2021 kan vi köra pågatågstrafik.

Då kan man åka från Lomma, som är en stor ort–

–med en väldigt stor andel bilar.

Det kommer att ta 16 minuter från Lomma till Malmö C.

Ni har en snar investering i nya tåg för 2 miljarder–

–som ska gå mellan Helsingborg och Köpenhamn.

Kastrup är den största flygplatsen i området.

Det finns egentligen ingen Kastrupspendel–

–utan bara det gemensamma Öresundstågssystemet.

Vi vet dessutom att pendling Helsingborg, Lund, Malmö...

Där bor tre fjärdedelar av skåningarna.

Där finns det potential att bygga ut kollektivtrafiken.

Ni pratar också om fyrspår mellan Malmö och Lund.

Hur ser finansieringen ut?

Kommuner och stat betalar infrastruktur–

–och Region Skåne bussar, fordon och trafikeringen–

–driften av trafiken. Det är en utökning.

Vi behöver ungefär 1 miljard mer.

Nu har vi runt 6 miljarder i omslutning. År 2021–

–behöver vi 1 miljard till för att finansiera drift–

–och utbyggnad av spårvagn Lund och....

Innebär det att resenärerna får betala en högre andel?

Det är inte vår tanke. Vi vill behålla balansen.

Eftersom det är stora investeringar och det tar tid–

–innan resandet kommer, ökar skatteandelen.

Vi investerar för att få en framtida tillväxt.

Borde inte de som använder systemet betalar mer–

–istället för att ta det från allmänna medel?

Det är en politisk fråga. Det är bra med en mix.

Punktligheten är inte där ni vill ha den.

Pågatågen ligger högst på 90 %.

De andra trafikslagen ligger under det.

Kundnöjdheten är inte heller där ni vill ha den.

Ser du ingen motsättning i att satsa på stora projekt...?

Man kanske glömmer problemen som finns i dag.

Vi vill gärna ha ännu bättre, men då krävs infrastruktur.

En robust järnväg utan signalfel som i morse–

–eller kapacitetsproblem som Skåne har.

Skåne skulle behöva mycket mer tåginfrastruktur.

När är ni där ni vill vara?

Kundnöjdheten ska vara åtta av tio nöjda kunder 2025.

Det är en utmaning, men vi ska ta oss dit.

Vi får se hur det går. Tack för att du kom, Linus Eriksson.

Kollektivtrafiken i Skåne har haft ett ökat antal resande årligen sedan millennieskiftet. Linus Eriksson, trafikdirektör för Skånetrafiken, berättar om anledningarna till att kurvan pekar uppåt år efter år. Han förklarar också hur det kollektiva resandet ska fortsätta växa även i framtiden.

”Ökat resande ger ökade möjligheter att bygga ut trafiken”, säger Eriksson. Skånetrafiken arbetar just nu främst med att ta marknadsandelar från biltrafiken.

 • Lokal öl med världen i sikte1:47

  Lokal öl med världen i sikte

  Intresset för svensk, småskaligt producerad öl fortsätter att jäsa - inte minst i Västsverige. EFN träffar Mats Wahlström, vd för hantverksbryggeriet Poppels.

 • Så slår Brexit mot Sverige10:02

  Så slår Brexit mot Sverige

  Storbritanniens utträde ur EU närmar sig och med bara ett drygt år kvar presenteras en rapport som visar att över 8 000 svenska jobb hotas. James Nixon och Andreas Hatzigeorgiou kommenterar.

 • Krig och fred inom handeln2:17

  Krig och fred inom handeln

  EU och Japan har kommit överens om ett rekordstort handelsavtal. Samtidigt blandar och ger Donald Trump när det gäller handelsrelationerna.

 • IMF spår starkare tillväxt1:36

  IMF spår starkare tillväxt

  I IMF:s årliga rapport World Economic Outlook står att läsa att världsekonomin beräknas öka 3,9 procent under 2018. Den starka utvecklingen i bland annat euroområdet, Kina och USA ligger bakom prognosen.

 • Så funkar GDPR2:11

  Så funkar GDPR

  Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft i samtliga EU-länder. GDPR, som utläses General Data Protection Regulation, kommer att reglera hur och varför personuppgifter sparas och används.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.9%
NASDAQ-100 -1.6%
NASDAQ Composite -1.3%

Vinnare & förlorare

Ericsson 17.5%
Telia Company 8.6%
Paradox Interactive 5.1%
Essity -3%
Evolution Gaming Group -3.2%
SSAB -3.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min