Skogstoppar: Begränsad tillväxt, begränsad klimatnytta

Det här är EFN Umeå.

Jag står här med Ulf Larsson, koncernchef på SCA–

–och Bob Persson, styrelseordförande på Perssoninvest.

Vi ska prata om vårt favoritämne skogen. Välkomna.

Ulf, hur sammanfattar du er rapport från Q4?

Vi är själva nöjda med Q4 och tittar vi på 2018–

–kan vara vårt bästa år nånsin resultatmässigt–

–även med tiden före delningen 2017 i beaktande.

Så vi är jättenöjda.

Ni har investerat och vill satsa på biodrivmedel–

–som är hett just nu. Varför den satsningen?

Vi satsar på många områden, bland annat biodrivmedel–

–eftersom det på lång sikt är bra för SCA.

Sen är det givetvis bra för klimatet.

Kan vi byta ut fossila bränslen mot biobaserade–

–gör det stor nytta för klimatet–

–och inom transportsektorn är man långt från–

–de politiska mål man har satt upp.

Vi har idag ett förprojekt med ST1–

–där vi tittar på ett raffinaderisteg i Göteborg–

–för en miljard för att göra 100 000 ton tallolja...

Eller biobränsle eller flygbränsle baserat på tallolja.

Det är ett intressant projekt.

Vi ska titta på läget med skogsråvara i drivmedel.

Andelen skogsråvara i HVO:n är ganska liten–

–och produktionen i Sverige nästan obefintlig.

Vilka hinder finns för skogsindustrin här? Bob?

Hindret hittills har väl varit att...

...vi har haft annan energi till ganska låga priser–

–och det har varit mindre fokus på hållbarhet.

Men sen är det väl också så att...

Som det har visat de senaste åren–

–är det mest effektivt som en biprodukt–

–från pappersmassa och storskalig industri.

Det har gjort att det har tagit tid.

Enligt vissa beräkningar kan man nå 20 TWh–

–bara på skogsråvaror. Vad tror du om det?

Det finns många användningsområden för skogen–

–och skogens produkter, så jag tror...

Först måste vi se till att vi kan bruka skogen–

–på ett bra sätt, och producera produkter.

Då bidrar vi på områden som gör klimatnytta–

–där vi får bra, långsiktiga affärer för Sverige.

Så dels måste vi ha tillgång till råvara.

Sen kommer inte skogen att räcka till allt.

Där måste vi välja väg. Så det är en viktig fråga.

Är reduktionsplikten och oklarheterna ett hinder?

All osäkerhet gällande långsiktiga förutsättningar–

–påverkar investeringsviljan. Med reduktionsplikten–

–har vi ett system som gäller fram till 2020.

Sen är det oklart, och då...

Inom energin har vi saknat långsiktiga spelregler–

–och det påverkar investeringsviljan.

Vi ska fortsätta på miljöspåret.

Vi har pratat en del om äganderätten här–

–och skogsindustrin hävdar att den är hotad. Varför?

De senaste årens begränsningar–

–från Skogsstyrelsen och "aktivistorganisationer"–

–har ju ökat osäkerheten.

Äganderätten är grundlagsskyddad–

–så det är anmärkningsvärt att vi i Sverige–

–ska känna den osäkerheten.

Men nåt har förändrats de senaste åren?

Inom de politiskt formulerade målen ryms–

–både avsättning av skog med höga naturvärden–

–och en ökad produktion eftersom behovet ökar.

Finns det en konflikt i det här?

Ja, det är ju en avvägning som måste ske.

Den modell vi har haft, med frihet under ansvar–

–har byggt ett fantastiskt och unikt skogstillstånd.

Vi har mer skog än nånsin stående på rot–

–samtidigt som vi avverkar mer.

SCA avsätter över 20% av den produktiva skogen–

–för naturvårdsändamål.

Den modellen är viktig, frihet under ansvar.

Men begränsar man möjligheten att öka tillväxten–

–begränsas även möjligheten att göra klimatnytta.

I Sverige finns 330 000 enskilda skogsägare.

Ökar inte kraven med allt större avsättningar?

Speciellt om man vill begränsa brukandet av skog–

–utan att man löser in till t.ex. naturreservat–

–som är en aktuell fråga nu.

Sen kan man undra vad vi har för mål långsiktigt.

Hur mycket vill vi avsätta? Det är ju inte gratis.

Ytterst tar vi det ju från statskassan–

–och begränsar produktionen och våra möjligheter–

–att fortsätta den lyckosamma väg som Ulf nämner.

Borde avsättningen vara frivillig?

Avsättningarna börjar närma sig en sån mängd–

–att det skulle räcka rätt långt.

Vilka trender ser du gällande produktionsökningar?

Det är egentligen hotet från...

Att intressegrupper vill ha större restriktioner–

–medan vår historik är fantastiskt framgångsrik.

Att lilla Sverige är tredje största producent i världen.

Med den lilla yta vi har. Det kommer fram för lite.

Vad säger du om t.ex. somatisk embryogenes?

Pratar man om det i branschen?

Inte jättemycket. Vi jobbar mer traditionellt–

–på samma sätt för att få det här skogstillståndet.

För varje avverkat träd planterar vi två–tre nya.

Varje nytt träd har 30–40 % högre tillväxt än det gamla–

–eftersom vi hittar rätt plantor med rätt kvalitet.

Vi jobbar mer intensivt med skogsskötsel, röjning–

–gallring som inte ger ett stort ekonomiskt netto–

–men som är långsiktigt. Vi pratar lite om att...

I 10% av marken har vi växlat ut den svenska tallen–

–mot contortan som växer 30–40% bättre.

Det får effekten att vi binder koldioxid–

–och skapar mer fiber till substitutionen.

Sen kan man jobba med gödslingen.

Så det är inte aktuellt för er med de här...

Vi tittar på alla möjligheter, men ett bolag som SCA–

–har en nettobindning i skogsbruket–

–på fyra miljoner ton CO2 per år.

Samtidigt har vi substitutionsmöjligheter–

–motsvarande fem miljoner ton CO2.

Sen släpper vi ut knappt en miljon ton CO2 i anläggningar–

–men i snabbt minskande takt–

–eftersom alla nya investeringar driver ditåt.

Vår totala nettobindning är åtta miljoner ton per år.

Det motsvarar utsläppen från lastbilstrafiken–

–och det samlade inrikesflyget.

Så man får ganska stora effekter–

–om man sköter skogen på ett bra sätt.

Det är tack vare frihet under ansvar–

–och med tanke på skogstillståndet är det märkligt–

–att man ska titta på hur man ska...

...inskränka ägande– och brukanderätten.

Det är vår frihet som har byggt upp det.

Om man ändå pratar om somatiska embryogenes...

Tror du på såna nya sätt att öka tillväxten?

Inte för vår del som skogsägare.

Vi är intressenter i ett sågverk med SCA.

Men det verkar vara mer på forskningsstadiet–

–och får bli en del av den större industrin.

Så just nu handlar det om klassiska åtgärder?

Det är oftast klassiskt hårt arbete som ger resultat.

Då lämnar vi den frågan.

Vi ska titta på skogspriser.

I södra och mellersta Sverige har priserna skenat.

Bob, hur kan man förklara det?

Intresset har stärkts hela tiden, successivt.

Som sagt: "Buy land, they don't make it anymore."

Men det viktigaste är att...

...större grupper ser att skog är...

...inte alltid högavkastande, men säker avkastning.

Det finns nya investeringssätt, som skogsobligationer.

Får vi se mer av sånt?

På sistone har det kommit en skogsfond.

Det bidrar nog till ett bredare intresse för SCA.

Speciellt efter delningen är aktien mer skogsnära.

Utöver att man kan köpa ett skifte själv.

Jag tror också att de i andra, tredje generationen–

–som ärver ett skifte på 100–200 ha törs ha kvar det.

De ser förvaltningsmöjligheterna–

–även om de själva inte går ut i skogen.

Ja, hur då till exempel?

Kan hitta en förvaltare eller ingå samarbetsavtal–

–med SCA eller olika aktörer på marknaden–

–som hjälper skogsägaren med förvaltningen.

Så det behöver inte vara svårt.

Priserna i norr följer inte riktigt med utvecklingen.

Varför är priserna i norra Sverige så låga?

Det speglar tillväxtpotentialen som finns i backen.

I södra Sverige finns det fler människor–

–och andra intressen som driver upp markpriserna.

Men statistiken beskriver vår tillväxtförmåga–

–och den är lägre i norr än i söder.

Så det är inte jägarna man ser i de här kurvorna?

Det beror nog på befolkningstätheten–

–och då påverkar andra intressen markpriserna.

I grunden är det markens tillväxtförmåga.

Sen kan det finnas andra saker, som jakt–

–eller exploatering för andra ändamål.

Bergvik Skog äger 1,7 miljoner ha produktiv skogsmark–

–och ska omstruktureras. Ni äger 1,7%...?

Vi har 1,7%, den tredje minsta delägaren.

Vad betyder omstruktureringen för er?

För det första ska Bergvik Skog Öst säljas tillbaka–

–till Billerud Korsnäs enligt ett optionsavtal.

Det som finns kvar i Bergvik Skog Väst delas upp–

–bland övriga aktieägare där Stora Enso har 70%–

–och Wallenbergsstiftelsen har 15%.

Länsförsäkringargruppen har 7,5–

–Kåpan Pension och Tredje AP–fonden kanske 2,5–

–och sen är vi tre små aktieägare.

De aktieägarna erhåller ett antal ha istället för aktier.

Vad betyder det för skogs–Sverige?

Det är spännande med nya skogsföretag.

Kåpans och AP–fondens ska heta Gysinge Skog.

Det är ett antal skogsföretag–

–som är fria från egen industri. Det är en skillnad.

Bergvik Skog har ägt skog i Lettland.

Även SCA vill satsa på skog i Lettland. Varför?

Vi är ett bolag med industri. Skogen är vår tillgång.

Runt skogsinnehavet har vi ett industriellt ekosystem.

Vi vill hålla ihop skogen och industrin–

–eftersom vi tror på den integrerade värdekedjan.

Vårt resultat visar också att strategin är riktig.

Baltikum ligger i vårt naturliga upptagningsområde–

–och då är skogsköp där naturligt för oss.

Vi är också intresserade i Sverige–

–men begränsas av jordförvärvslagen.

Köper vi mark av privata markägare måste vi sälja–

–i samma omfattning. Vi kan köpa juridiska enheter–

–men det finns få ute på marknaden.

Så Baltikum är intressant, Finland också...

Men vi vill hålla ihop värdekedjan–

–och köpa skog där vi har en koppling till vår industri.

Det var allt vi hade att bjuda på idag.

Är du intresserad av mer skogsdiskussioner–

–ska du följa EFN Norra Sverige.

Tack så mycket för att ni kom hit.

Något som är på tapeten just nu inom förnybar energi är biodrivmedel. Ulf Larsson, koncernchef SCA berättar att de satsar på många områden och däribland biodrivmedel för att de tror att det långsiktigt är en bra affär, och för att det är bra för klimatet att byta ut fossila bränslen.

Bob Persson styrelseordförande Perssoninvest förklarar bland annat varför äganderätten är hotad. Det pratas också en del om investeringar och om nya tekniker för skog.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 2.1%
NASDAQ-100 1%
NASDAQ Composite 0.9%

Vinnare & förlorare

AAK 7.6%
Intrum Justitia 6.4%
Tele2 4.8%
Paradox Interactive -4%
Avanza -4.1%
Pandox -4.7%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min