Regeringen godkänner amorteringskravet

Varför säger ni ja till förslaget?

Det är väl känt från många experter–

–och de myndigheter som följer svensk ekonomi–

–att det finns en risk med hushållens höga skuldsättning–

–och att skuldsättningstakten fortsätter öka.

Ökningstakten ligger över tillväxten i ekonomin–

–och över hushållens inkomster.

Det är inte långsiktigt hållbart.

Vi behöver hantera risken och tror–

–att det här är ett väl avvägt förslag.

Bostadspriserna har fallit under hösten.

Hur påverkade det ert beslut?

Det är en kortsiktig effekt och som vi analyserar–

–mest beror på att priserna gått upp väldigt länge.

Priserna har stigit med 30 % de senaste tre åren.

Då är det naturligt att man når en position–

–där marknaden stabiliseras något.

Effekten av det här förslaget på bostadspriserna–

–är begränsade. Det kanske handlar om–

–att dämpa priserna med 1,5 % på kort sikt.

Vi tror att den tidigare bostadsprisutvecklingen–

–och den starka nybyggnationen påverkar mer.

Hur kommer det att slå mot hushållen?

Det är främst de med höga inkomster som berörs–

–av det förstärkta amorteringskravet.

Våra beräkningar visar att man måste upp–

–i en hushållsinkomst på över 70 000 kronor i månaden–

–för att det ska bli en begränsande faktor.

Annars sätter bankernas befintliga krav gränsen.

Det är framför allt i centrala storstadsområden–

–som det får störst effekt.

Just att det är en begränsad grupp–

–15 % av nya bolåntagare, som berörs–

–gör att effekterna totalt för ekonomin blir ganska små.

Om bostadspriserna faller eller rasar efter det här–

–vad händer då?

Det regeringen har fattat beslut om är att ge FI–

–sitt godkännande att gå vidare med förslaget.

Om det blir en dramatisk vändning i svensk ekonomi–

–vilket vi inte ser tecken på, så har FI mandat–

–att vidta åtgärder. De kan välja att inte gå fram–

–med förslaget eller vidta andra åtgärder.

Regeringen följer så klart utvecklingen i svensk ekonomi–

–och är beredd att vidta åtgärder om så krävs.

Oppositionen gillar inte förslaget.

Hur ska det då kunna införas?

Det är ett beslut som vi är brett överens om.

Vi behöver kunna hantera risker som byggs upp.

Därför har gemensamt sju partier ställt sig bakom–

–att FI är ansvarig makrotillsynsmyndighet–

–och ansvarar för att motverka risker i svensk ekonomi.

De ska sen få ett godkännande av regeringen.

Regeringen har nu gett sitt godkännande.

Sen eftersträvar vi, när det är möjligt–

–att få en samsyn i svensk politik kring frågorna.

Nu gick det inte att få med de borgliga partierna.

Vår bedömning är att som regering behöver vi ta ansvar–

–för att hantera risker som byggs upp.

Vi har visat att vi är beredda att agera.

Om ni hade sagt nej, hade ni sänkt FI.

Har det påverkat?

Vi gör en bedömning av förslagets effekter–

–både på kort och lång sikt.

Vår bedömning är att det får små effekter kortsiktigt.

Men stora positiva effekter i form av att riskerna–

–i svensk ekonomi inte byggs upp som annars skulle ske.

Det har varit avgörande.

Vi har också ett ansvar–

–att förvalta det ramverks som vi enats om.

FI är den ansvariga myndigheten. De tar fram förslag–

–och regeringen säger sen ja eller nej till förslagen.

Nu har vi bedömt–

–att FI ska ha mandat att gå vidare med förslaget.

Kan det blir fler åtgärder–

–för att kyla ner bostadsmarknaden?

Nu vidtar regeringen åtgärder för att öka byggandet.

Vi har stora program för att stimulera byggandet–

–av små hyresrätter med låg hyra.

Det finns nog ingen anledning att före valet–

–vidta fler åtgärder. Det blir i så fall mer långsiktigt.

Regeringen meddelade under torsdagen att man antar Finansinspektionens förslag om hårdare amorteringskrav.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kommenterar beslutet: ”Det är ett väl avvägt förslag”, säger han.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.6%
NASDAQ-100 -0.1%
NASDAQ Composite -0.3%

Vinnare & förlorare

SCA 1.7%
Nolato 1.4%
Husqvarna 1.2%
Addtech -3%
ICA Gruppen -3.1%
Munters -11%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min