EFN på plats: Marknaderna håller andan

Välkomna till EFN:s mellanårsvalssändning från Stockholm.

Vi har med oss Gabriel och Petra på plats i USA.

I dag runt lunch svensk tid öppnade vallokalerna i USA.

Det här mellanårsvalet är ett av det viktigaste nånsin.

Valet tar tempen på hur stort förtroende amerikanerna har–

–för Trumps politik.

Vi på EFN rapporterar allt du behöver veta om valet–

–ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med mig har jag Lars Henriksson. Välkommen.

Vad håller du ögonen på i valspurten?

Tack. De är otroligt spännande inte minst med tanke på–

–att det kan ses som en opinionsundersökning av Trump.

Det är ett ödesval för Demokraterna. Tappar man det här–

–lär det säkert ske stora omkastningar inom partiet.

För ekonomin är det också väldigt spännande.

Vad kommer att hända med handelskrigsplanerna?

Det flesta analytiker verkar vara ense om–

–att det står mellan två alternativ.

Antingen vinner Republikanerna båda kamrarna–

–eller så vinner Demokraterna representanthuset–

–och Republikanerna senaten.

Att Demokraterna vinner båda kamrarna känns inte troligt.

Men de mest tänkbara alternativen–

–får ekonomiska konsekvenser.

Vi ska bena ut lite, så att vi hänger med.

Republikanerna... Trump har skapat rubriker–

–med sin politik, inte minst handelskriget–

–som han har drivit.

Vi har några exempel på hur det har sett ut.

Om Republikanerna vinner hela kongressen–

–fortsätter Trump att ha makten–

–och fortsätter kanske driva de här frågorna.

Man får kanske se, och det är en vanlig missuppfattning–

–men Europa och USA kommer nog ändå överens.

Trump behöver Europa på sin sida–

–i "kampen" mot Kina.

Oavsett hur valet går–

–kommer tonen att vara fortsatt hårdför gentemot Kina.

De flesta demokrater är också med på spåret.

Framför allt vad det gäller immateriella rättigheter.

Det kommer man att försöka kriga mot–

–med hjälp av handelshinder.

Om vi får de sista tullarna är en annan fråga.

Det är kanske inte så sannolikt i dagsläget.

Tonar inte Trump ner handelskriget efter valet?

Han trappade väl upp för att vinna röster?

Det verkar rimligt.

Han har tagit hem lite segrar på det här inför valet.

Bland annat det nya NAFTA-avtalet–

–som i stort såg ut som det gamla.

Men man kunde påvisa en del vinster i det nya avtalet.

Han vill nog utåt sett kunna påvisa en vinst–

–i avtalet med EU. Där har man tonat ner retoriken.

Man ska träffa Xi Jinping i slutet på november–

–för nya diskussioner. Möjligen kommer man framåt.

Men handelsstämningen mot Kina blir en svår nöt att knäcka.

Marknaden gillar inte en vinst för Republikanerna.

Jo, det gör den nog.

Men man är helt okej med en mixad kongress.

Inte minst för att Trump har fått mycket gjort.

Man har gillat skattereformen och en hel del annat.

Men vill man ha nästa sänkning av inkomstskatten med 10 %?

Det är kanske mer tveksamt.

De här två alternativen får nog inte direkta konsekvenser–

–i marknaden. Däremot kan det få konsekvenser på sikt.

Om Demokraterna vinner representanthuset–

–en helt annan möjlighet att ifrågasätta Trump.

Prognoserna pekar på att de gör det.

Kanske även senaten, även om det inte är lika säkert.

Vilka olika scenarion finns–

–och hur reagerar marknaden på dem?

Om Demokraterna vinner i båda husen–

–är det negativt för marknaden.

Sannolikheten för det är extremt liten.

Det beror på att av de 35 platserna–

–som är uppe för nyval–

–är den allra största majoriteten redan demokrater.

De har mest att förlora i det här senatsvalet.

Skulle de vinna, vilket får ses som en stor skräll–

–även i senaten, skulle nog marknaden tolka det negativt.

Vi ska strax ta in Gabriel. Men först en tittarfråga.

Det är första tittarfråga och tittaren undrar:

Vinner man i representanthuset–

–får man tillgång till en mängd olika kommittéer.

Det har inte Demokraterna haft förut.

Kommittéerna är en förutsättning...

Om man får ordförandeposten i de här kommittéerna–

–får man en annan möjlighet att driva opposition–

–mot Donald Trump.

Man kan ta upp de tidigare diskuterade undersökningarna–

–kring hans tidigare deklarationer...

Det är så klart Trump livrädd för.

Det är därför han har varit så engagerad i valrörelsen.

Det är också ett skäl till att valet är viktigt.

Det är jätteviktigt ur den synpunkten.

Man tror också att Robert Mueller-undersökningen–

–om det ryska samarbetet tar ny fart.

I det finns en hel del för Trump att förlora.

Däremot kommer man inte att bedriva "impeachment"–

–från dag 1, alltså att avsätta Trump.

Då tar vi med oss Gabriel Mellqvist på plats i New York.

Hallå, Gabriel! Hur är stämningen i USA?

Hallå, Matilda. Det är en väldigt upptrissad stämning.

Det här valet har inte kretsat runt den starka ekonomin–

–utan runt extremt starka känslor.

Det märker vi när man pratar med väljare.

Känslorna svallar. Många är demokrater.

De är väldigt indignerade och polariserade.

Samma sak med republikanska väljare.

De ser med närmast förakt på sina politiska motståndare.

Det handlar om att mobilisera och locka väljarna–

–till valurnorna. Ingen tror att man kan få nån–

–att byta sida. Avgörandet fälls–

–av den som lyckas få folk att gå och rösta.

Nog kan man säga att stämningen är upptrissad.

Men det är ingen glad stämning.

Det här är ett val präglat av enormt starka känslor.

Folk är väldigt upprörda i båda lägren.

Det är eftermiddag hos er. Hur ser valdeltagandet ut?

Vi vet inte säkert än.

Säkert är att många har förhandsröstat.

Fler än under de senaste mellanårsvalen. En siffra–

–som tyder på ett högt valdeltagande.

Till de vallokaler som vi har besökt har köerna varit långa.

Vi hör rapporter från andra delar av USA om–

–att långa köer talar för ett högt valdeltagande.

Däremot är det för tidigt att säga–

–om det gynnar den ena parten eller den andra.

Högt valdeltagande bland Republikanerna–

–kan knytas till Kavanaugh-utnämningen–

–som var väldigt upprivande för båda sidorna.

Men kan leda till ökad mobilisering.

Vi får se vad det får för konsekvenser.

Men vi ser många signaler som tyder på högt valdeltagande.

Gabriel, jag förstår att de etiska bitarna är intressanta.

Det är de etiska problemställningarna runt Trump–

–som är i fokus. Men diskuterar man ekonomin?

I New York tror jag att man gör det.

Vi har pratat med mycket folk på marknaden.

Den övergripande bilden är att ekonomin går väldigt bra.

Sen kan man diskutera Trumps förtjänst i det.

På Wall Street tycker många att hans skattesänkningar–

–har haft en betydande inverkan på den starka ekonomin.

I Rostbältet eller Appalacherna–

–har de människor som röstade fram Trump–

–gynnats av det här.

Gruvnäringen går lite bättre än 2016.

Det beror kanske mer på höga råvarupriser–

–än på Donald Trumps politik.

Ekonomin borde vara ett stort plus.

Om man bara tittar på ekonomin–

–borde det vara en promenad i parken för Republikanerna.

Men valet har kretsat runt helt andra saker.

Det är Trumps egen förtjänst.

Han tar upp många infekterade ämnen, som migration.

Ni var på Nasdaq både i går och i dag.

Är det här den vanligaste frågan på golvet där?

Det finns en bred uppfattning om att det är inprisat.

Det som Lars beskrev beträffande den delade kongressen–

–med ett representanthus som tillfaller Demokraterna–

–och senaten under republikansk kontroll–

–är inprisat och klart.

Ingen förväntar sig nån större reaktion om det blir så.

Än så länge ser det ut att gå den vägen.

Några tror att ett republikanskt "sweep"–

–att Republikanerna behåller båda kamrarna–

–skulle kunna ge ett litet hopp upp på börsen.

Motsatsen skulle kunna vara negativt för aktiemarknaden.

Även negativt för dollarn?

Mycket möjligt. Dollarn har drivits upp–

–av Trumps expansiva finanspolitik.

Samtidigt höjs styrräntan i spåren av detta.

Jag tror inte att nån väntar sig några större rörelser–

–på valutamarknaden efter valet.

Men blir det en överraskning kan det nog skaka till lite.

Lars Henriksson, du är ju valutaexpert...

Delar du uppfattningen?

Absolut. Jag delar helt Gabriels uppfattning–

–att det som är inprisat är en delad kongress.

Tittar man på det näst intill omöjliga scenariot–

–att Demokraterna vinner hela kongressen–

–skulle det påverka börsen negativt.

Det skulle kunna få Fed att avstå decemberhöjningen–

–om det blir en dramatisk utveckling på börsen.

Det skulle kunna vara svagt för dollarn på kort sikt.

Samtidigt skulle en republikansk "sweep"–

–som Gabriel pratar om, skulle innebära–

–att Trump skulle bli tvungen att leverera på–

–ännu en inkomstskattesänkning.

Det skulle på sikt spä på budgetunderskottet ännu mer.

Det är redan hiskligt stort.

På längre sikt gissar jag–

–att det också är negativt för dollarn.

Gabriel, att Republikanerna vinner hela kongressen...

Hoppas marknaden på det?

Kommer marknaden att reagera positivt?

Man ska vara försiktigt med vad man önskar sig.

Det skulle ge ett enormt växande budgetunderskott.

Det kan bli för mycket av det goda.

Nånstans måste man betala av skulderna.

Även USA:s kreditvärdighet kan bli ifrågasatt.

Vi vet inte hur mycket som blir verklighet.

Donald Trump har lovat nya skattesänkningar–

–på ett sätt som inte är förankrat i de egna leden.

Hans senaste skattesänkningsförslag–

–kände ingen annan till.

Det handlar lite grand om ett luftslott.

Man har nog ganska liten föreställning om–

–hur det ska finansieras.

Budgetunderskottet från september–

–är starkt växande, trots de enormt goda tiderna.

I såna här goda tider ska minskande arbetslöshet–

–och högre skatteintag leda till minskat underskott.

Istället läggs mycket pengar på försvaret–

–och på skattesänkningar.

Den långsiktigt, konservativa, oroliga amerikanen–

–ska vara försiktig vid alltför bred republikansk majoritet.

Men för börsen i det korta perspektivet – "sure".

Många av handlarna... Kevin O'Dowd till exempel sa–

–att runt 2028 kan man oroa sig för budgetunderskottet.

Just nu är det kul om börsen går upp.

Visst finns det folk som hoppas på ett rally efter valet.

Hur länge glädjen håller i sig återstår att se.

Vad väntas de närmaste timmarna?

Vad är era förväntningar?

Vi håller koll på tonläget kring omröstningen.

I Georgia, där det redan är väldigt infekterat–

–har vi sett tidningsrubriker om deras långa köer–

–och valapparatur som inte fungerar.

Det här är en klassiker när amerikanerna går till val.

De har så många olika sätt att rösta.

Det är långa listor med frågor och kandidater–

–och apparatur som inte alltid funkar.

Ibland kan människor inte rösta–

–för att de inte hinner fram i tid på grund av köerna.

Folk halkar ur röstlängden eller röstar inte av andra skäl.

Räkna med ett surt efterspel.

Vi får se hur pass infekterad debatten blir.

Får jag fråga dig, Gabriel?

Du pratade om ett ödesval för Trump.

Men det är väl också ett ödesval för Demokraterna?

Förlorar man båda kamrarna, får ledande demokrater svårt–

–att erhålla fortsatt förtroende.

Kom ihåg att Demokraterna befinner sig på ökenvandring.

Det är en enorm kris, man slits mellan center och vänster.

Man har fortfarande inte hittat en tydlig riktning–

–efter den monumentala valförlusten för två år sen.

Om Demokraterna inte lyckas ta åtminstone en kammare–

–har man missat en enorm chans–

–med tanke på Donald Trumps–

–låga förtroendesiffror i olika mätningar.

Det skulle vara ett enormt nederlag för Demokraterna–

–att förlora den här chansen.

Jag pratade med en insider–

–som uttryckte stor besvikelse över–

–hur partiet skött valupploppet.

Man är inte överens om vilken riktning man ska gå.

Nog finns det risk för nederlag.

Om det blir en avvikelse från huvudscenariot–

–så är det att Demokraterna förlorar båda kamrarna.

Det skulle vara väldigt demoraliserande.

Vi fortsätter rapportera. Vi sänder härifrån klockan sju.

När har vi ett resultat?

Bra fråga. Kanske vid midnatt.

Men problemen som omgärdar viktiga val–

–kan göra att vi får vänta länge.

Det handlar om så många val.

Eftersom det är jämt i båda kamrarna–

–kan det stå och väga.

I värsta fall får vi vänta till förmiddagen.

Men vid sjutiden i morgon bitti–

–borde vi ha ett hyfsat bra underlag att stå på.

Vi följer det här under kvällen och natten–

–med enormt stor spänning.

En gång till... Vilket resultat hoppas marknaden på?

De finansiella marknaderna är nöjda.

Handlare och förvaltare som vi har pratat med–

–verkar nöjda med tanken på en låst kongress.

Demokratiskt representanthus, republikansk senat.

Många amerikaner har en enormt stark misstro–

–till politiker. De har en lång historik i USA av–

–att ställa till det för sig på den ekonomiska planen.

Den allmänna uppfattningen är att bakbundna politiker–

–är bäst för börsen och kanske för USA.

Tack så mycket för det, Gabriel.

Vi kommer att prata igen klocka 7.00 svensk tid.

Då är Lena Fahlén och Roger Josefsson med oss.

Lycka till i natt, Gabriel.

Vi fortsätter lite till du och jag, Lars Henriksson.

Vi var inne på dollarn och har även fått en tittarfråga.

Vilket resultat gynnar dollarn mest?

Det var ju om Republikanerna vinner kongressen.

Men marknaden är nöjd med en låst kongress.

Man har fått det man velat ha av Trump.

Tveksamt om man vill ha så mycket mer–

–i termer av budgetunderskott.

Också tveksamt om Republikanerna vill ha det.

Det är inte traditionell republikansk politik.

Opinionsundersökningar är osäkra, allt kan hända.

Om Demokraterna vinner kan Trump fortfarande ha makt–

–och driva igenom frågor.

Det kan han göra, men det blir väldigt begränsat.

Det blir svårt i båda fallen att få igenom nya lagförslag.

Skulle dessutom senaten falla i demokratiska händer...

Där avgörs bland annat utnämningar–

–och traktat med utlandet.

Det skulle då blir svårare att enas om nya avtal–

–med utlandet oavsett frågor.

Det skulle vara negativt för dollarn kortsiktigt.

Vi avrundar med vår sista tittarfråga.

Den rör Sverige.

Hur påverkas svenska bolag av valet?

Framför allt påverkas exporterande bolag av dollarkursen.

Den är så pass hög nu, så om man har affärer med USA–

–och inte tjänar pengar nu, kanske man har andra problem.

Sen är det naturligtvis också räntehöjningen...

Hur länge fortsätter man höja räntorna i USA?

Det påverkas man också av.

Handelshinder, som jag var inne på förut...

Jag tror att Europa och USA är nära att komma överens.

Det kommer inte att vara ett så stort problem.

Det är inte heller avhängigt utgången på valet.

Kan man säga nåt om kronan?

Påverkas den av valet eller är det Riksbanken...?

Kronan är fortfarande börskänslig–

–även om det är mindre än tidigare.

Det otänkbara, att Demokraterna får båda kamrarna–

–skulle få ner börsen, vilket är negativt för kronan.

Annars har det utifrån det här valet liten effekt.

Kommer svenska börsen påverkas nämnvärt?

Nej, det tror jag inte–

–i och med att jag inte tror att USA-börsen påverkas.

Som sagt allt kan hända.

Tack så mycket för att du gästade oss här på aftonen.

Vi är tillbaka igen i morgon bitti klockan 7.00.

Då ska vi prata med Lena Fahlén och Roger Josefsson.

Vi ska så klart prata om valet–

–och hoppas ha en första prognos.

Det gör vi med Gabriel Mellqvist och Petra Bergman–

–direkt från New York. Tack så mycket!

Valdagen i USA är i full gång och EFN känner på stämningen direkt från New York. Gabriel Mellqvist befinner sig på Wall Street och i vår Stockholmsstudio finns Matilda Karlsson och valutastrategen Lars Henriksson.

 • Vi ses igen i augusti!1:26

  Vi ses igen i augusti!

  Vi på EFN vill tacka för en händelserik vår. Nu laddar vi batterierna och återkommer med nya tag i augusti!

 • Batterier återvinns med unik teknik3:42

  Batterier återvinns med unik teknik

  Forskare på Chalmers har utvecklat en ny teknik för att återvinna dyra metaller i batterier. Ett samarbete har inletts med batterijätten Northvolt.

 • Hon tar pulsen på Göteborgs näringsliv5:42

  Hon tar pulsen på Göteborgs näringsliv

  Trots coronapandemin fortsätter Linda Larsson att intervjua västsvenska näringslivsprofiler i Göteborgspodden. Sedan starten i februari 2018 har företagsledare delat med sig av både framgångsfaktorer och misslyckanden.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.5%
NASDAQ-100 1.4%
NASDAQ Composite 1.4%

Vinnare & förlorare

Massolit Media 10.1%
Kindred Group 4.2%
Fabege 3.3%
Evolution Gaming Group -2.5%
Pandox -2.5%
NetEnt -3%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min